Vi bygger om våra e-tjänster

Vår e-tjänst OmaLSJH har serviceavbrott lördag 3.6. kl 19:00 - söndag 4.6. kl 01:00, på grund av serverservice.

Vill du logga in i den gamla bekanta e-tjänsten? Klicka här!


Har du redan fått anvisningar eller inloggningsuppgifter till den nya betaversionen som är under utveckling? Logga i så fall in här!