Mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar för entreprenörer

Slam från slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar som uppsamlats från Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) delägarkommuners område bör transporteras för behandling till mottagningsplatser som utpekats av LSJH. 

Entreprenören och LSJH kommer överens om mottagningen genom ett ömsesidigt kontrakt. Kontraktet bör vara i kraft innan mottagningsplatsen kan ta emot och behandla slammet av entreprenören. För slam som enligt avfallslagen inte hör till kommunens ansvar, kommer entreprenören direkt överens med mottagningsstället om slambehandlingen. 

Kontaktuppgifter till mottagningsplatser för slam från slamavskiljare och slutna tankar

Slam från fastigheter i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Nådendal, Nousis, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Virmo och Åbo 

  • Gasum Oy, biogasverket i Åbo: Långholmsgränden 7, 20380 Åbo 

Slam från fastigheter inom Pargas stadsområde och Korpo-området

  • Norrby avloppsreningsverk: Norrby Strandväg 10, 21600 Pargas 

Slam från fastigheter i Nagu

  • Nagu avloppsreningsverk: Norrstrandsvägen 57, 21660 Nagu

Slam från fastigheter i Houtskär

  • Houtskärs avloppsreningsverk: Saverkeitvägen 48, 21760 Houtskär

Slam från fastigheter i Kimitoön

  • Dalsbruks avloppsreningsverk: Valsverksvägen 16, 25900 Dalsbruk 
  • Kimitos avloppsreningsverk: Dragsfjärdsvägen 10, 25700 Kimito 

Slam från fastigheter i Kyrö-området i Pöytyä

  • Pöytyä Kyrö avloppsreningsverk: Kyröntie 248, 21800 Kyrö 

Slam från fastigheter i Salo

  • Liikelaitos Salon Vesi, Centralavloppsreningsverket: Satamakatu 33, 24100 Salo 

Slam från fastigheterna i Nystad 

  • Vakka-Suomen Vesi, Häpönniemi avloppsreningsverk, Takilatie 6, 23500 Nystad 

Frågor angående kontrakt mellan transportföretag och LSJH kan skickas till lietevastaanotto@lsjh.fi.