19.7.2023

Nyheter

Blandavfall balas på Toppå avfallscentral

Vihreitä sekajätepaaleja kasoina. Takana näkyy työkoneita ja jätekeskuksen rakennuksia.

På Toppå avfallscentral har det årliga balandet av blandavfall börjat. Enligt ursprungliga planer, balas blandavfallet ända till slutet av augusti. Orsaken till balandet är underhållsstoppet i Lounavoimas ekokraftverk i Korvenmäki, och under tiden är utnyttjandet av blandavfallet för energiproduktion avbruten. Dessutom kan man via balandet bättre rikta hanteringen av avfallet till vinterperioden, då också värmebehovet är större.

Man kommer att bala cirka 10 000–12 000 ton avfall.

Arkivbild på Korvenmäki från våren 2021.