Kundrapportering för husbolag och kommunala fastigheter

I LSJH:s kundrapportering ser du uppgifterna om alla avfallskärl som du förfogar över, avfallsmängderna som ska faktureras och beloppen per kundnummer. Uppgifterna baseras på uppgifterna i LSJH:s kundsystem. Användarnamnet och lösenordet som du behöver för att använda tjänsten får du genom att kontakta oss på husbolag@lsjh.fi. När du fått behörighet till rapporteringen har du tillgång till händelseuppgifterna nästa dag.

Förfrågningar gällande avfallsmängder som lämnats in till sorteringsstationernas och avfallscentralernas mottagning

  • Vid frågor om avfallsmängderna som lämnats in av kommunala kunder och husbolag som är faktureringskunder hos mottagningen, kontakta jupa@lsjh.fi.
  • Vid frågor om avfallsmängderna som lämnats in av andra aktörer och transportföretag som är faktureringskunder hos mottagningen, kontakta kundtjanst@lsjh.fi.
  • Vi samlar inte in identifierande uppgifter om laster som lämnas in av invånare och andra aktörer och som betalas kontant eller med kort och kan dessvärre inte erbjuda uppgifter om deras avfallsmängder.