Disponentens kom ihåg -lista

Bekanta dig med områdets avfallshanteringsföreskrifter

På Sydvästra Finlands avfallhanteringsnämnds hemsida finns de aktuella avfallsföreskrifterna för kommunerna som ligger i vårt verksamhetsområde.

Ta reda på bygg- och åtgärdstillståndsfrågor

Ska du låta bygga en avfallspunkt för ett husbolag? Kontakta först byggnadsövervakningen i din kommun, så att ansökningsprocessen av bygg- och åtgärdstillstånd, som eventuellt kan behövas, kommer igång.

Skaffa avfallskärl och dimensionera avfallsutrymmet rätt

Kontrollera vilka avfallsslag som enligt avfallshanteringsföreskrifterna bör samlas in vid fastigheten, att det finns ett lämpligt antal avfallskärl och att de töms tillräckligt ofta. Säkerställ att avfallsutrymmet är dimensionerat så, att det finns tillräckligt med utrymme för kärlen och tömningsarbetet. Det lönar sig att reservera utrymme för några tilläggskärl också.

Hur många avfallskärl är lämpligt många? Kärlräknaren hjälper dig upskatta det! Välj invånarantal nedan, så visar räknaren en riktgivande uppskattning om avfallskärlbehovet.


Teckna tömningsavtal med avfallstransortören

Läs mer om avfallstransporter på vår sida för husbolag under rubriken ”Gå med i avfallsinsamlingen”.

Håll ett öga på avfallskärlens kondition och renhetsgrad

Ett enkelt och bekymmerfritt sätt att göra det är att beställa vår kärltjänst med full service.

Ordna med skötsel av passagen till avfallsutrymmet

Det är mycket viktigt att både invånarna och avfallschauffören tryggt kan besöka avfallsutrymmet, oberoende av årstid och före.

Uppmuntra och uppmana till korrekt sortering

Tydliga anvisningar och skyltning i avfallsutrymmet underlättar sorteringen. Det är en god idé att dela ut sorteringsanvisningar till hemmen och trapphusen. I vår Tilaamo -nätbutik kan du ladda ner sorteringsanvisningar och trapplappar för att själv skriva ut och dela ut. På samma ställe finns samma produkter även att beställa som färdiga trycksaker.