Gå med i avfallsinsamlingen och tömningsavgifter

Inom Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde finn två olika transportsystem i bruk: avfallstransporter konkurrensutsatta av kommunen, det vill säga LSJH, samt avfallstransporter konkurrensutsatta av fastighetsinnehavaren. Du hittar mer information om transportsystemet på ditt område här under.

Du kan vara intresserad av:

Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko och Virmo

I Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko och Virmo kommer husbolagen överens om avfallstömningen av blandavfall, bioavfall, kartong-, plast- och glasförpackningar samt metallförpackningar och småmetall med LSJH. Man ansluter sig till avfallstransporterna genom att kontakta vår kundtjänst (husbolag@lsjh.fi eller tfn 0200 47470). Avgifterna baserar sig på taxan fastslagen av avfallshanteringsnämnden

Gällande transporten av returpapper görs avtalet med Encore Ympäristöpalvelut Oy, som representerar producentsammanslutningen.

För de avfall som transporteras av LSJH kan du även beställa avfallskärl behändigt via vår kärltjänst, som fungerar med nyckel i hand-principen.

Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (förutom Vahto), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo

I Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (förutom Vahto), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo beror överenskommandet av avfallstransporterna på avfallsslaget. 

 • Blandavfall: Disponenten, underhållsföretaget eller husbolagets representant konkurrensutsätter och tecknar själv tömningsavtal med valfri privat avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för tjänsten utgående från sin prislista. Du kan söka efter lokala transportföretag till exempel via tjänsten Avfallshanteringskollen. 
 • Bioavfall: Disponenten, underhållsföretaget eller husbolagets representant konkurrensutsätter och tecknar själv tömningsavtal med valfri privat avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för tjänsten utgående från sin prislista. Du kan söka efter lokala transportföretag till exempel via tjänsten Avfallshanteringskollen. Bioavfallstransporterna på LSJH:s område övergår enligt den nya avfallslagen till att vara konkurrensutsatta av LSJH stegvis under första halvan av år 2024. Läs mer och kontrollera den exakta övergångstidpunkten här
 • Förpackningsavfall (kartong, plast, glas och småmetall): I och med den nya avfallslagen övergår förpackningsavfallstransporterna till att arrangeras av LSJH under år 2023 enligt de övergångstider som finns angivna här under. Innan övergångstidpunkten konkurrensutsätter och tecknar disponenten, underhållsföretaget eller husbolagets representant själv tömningsavtal med valfri privat avfallstransportör. Avfallstransportören fakturerar kunden för tjänsten utgående från sin prislista. Efter övergångstidpunkten kommer husbolagen överens om avfallstömningen med LSJH. Man ansluter sig till avfallstransporterna genom att kontakta vår kundtjänst (husbolag@lsjh.fi eller tfn 0200 47470). Avgifterna baserar sig på taxan fastslagen av avfallshanteringsnämnden
  • Transporten av förpackningsavfall övergår stegvis till att bli konkurrensutsatt av LSJH, beroende på område och kärltyp, enligt följande: 
   • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Sagu och Salo – alla typer av avfallskärl 
   • 1.7.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo – frontlastarbehållare och djupinsamlingskärl, det vill säga alla andra kärltyper än hjulförsedda avfallskärl 
   • 1.10.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –hjulförsedda avfallskärl
   • 1.11.2023: Nystad – alla typer av avfallskärl
   • Pressar och balpressat förpackningsavfall samt rullcontainrar övergår till LSJH:s transporter i samma tidtabell som hjulförsedda kärl.
  • För de avfall som transporteras av LSJH kan du även beställa avfallskärl behändigt via vår kärltjänst, som fungerar med nyckel i hand-principen. 
 • Returpapper: Avtalet görs med Encore Ympäristöpalvelut Oy, som representerar producentsammanslutningen.