Avfallsslag som samlas in vid fastigheten

Enligt avfallslagen bör alla bostadsfastigheter ansluta sig till den kommunalt anordnade avfallsservicen. Husbolaget kan ha en avfallspunkt som används enbart av invånarna i husbolaget i fråga. Avfallsinsamlingen kan likväl arrangeras tillsammans med grannhusbolaget eller -husbolagen endera som helhet eller endast beträffande vissa avfallsslag.

Förutom insamlingen av blandavfall bör husbolagen arrangera insamlingen av nyttoavfall enligt följande:

Bioavfall, kartong-, glas- och plastförpackningar, småmetall och returpapper då fastigheten är belägen i en tätort och har minst 5 bostäder. Skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller inte fastigheter där bioavfall komposteras på själva fastigheten. Kompostering av bioavfall bör alltid anmälas till avfallshanteringsmyndigheten med komposteringsanmälan.

Bioavfall senast under början av 2024 ifall fastigheten har minst en bostad och finns på ett område där skyldigheten att samla in bioavfall gäller, det vill säga i en tätort med över 10 000 invånare. Starttidpunkten, det vill säga datumet fram till vilket fastigheter som omfattas av insamlingsskyldigheten bör ha arrangerat kompostering eller ett bioavfallskärl som töms, ser du genom att söka med postadressen på Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) bioavfallskarta.

Insamlingsskyldigheterna ha definierats i avfallshanteringsföreskrifterna givna av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

Det är även möjligt att ansluta sig frivilligt till insamlingen av nyttoavfall, ifall ditt husbolag finns inom området med frivillig separat insamling.

Hur vet jag ifall skyldigheten att samla in bioavfall separat gäller för mitt husbolag? Var hittar jag området med frivillig separat insamling?

I den elektroniska avfallshanteringskartan som Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd upprätthåller kan du med hjälp av postadressen kontrollera ifall ditt husbolag omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat. De olika kartnivåerna hittar du via menyfliken i västra hörnet av kartan.