Avgifter för husbolag

Med avfallsavgifterna täcker man kostnaderna som uppstår av skötandet av avfallsserviceuppgifterna, bland annat de kostnader som uppstår vid grundandet, användningen och efterskötseln av hanteringsplatserna. Med avfallsavgifterna strävar man även till att sporra till att minska mängden avfall samt till att få materialen i cirkulation. Därför är behandlingsavgiften för avfall som lämpar sig för återvinning vanligtvis lägre än avgiften som debiteras för blandat avfall. Avfallsavgifterna fastställs av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd i avfallstaxan. En del av avfallet omfattas av producentansvar.

Du kan vara intresserad av:

Tömningsavgifter

Avfallskärlets tömningsavgift består av avfallets behandlingsavgift samt transportavgift. Du hittar de kommunvisa tömningsavgiftstabellerna på adressen www.lsjh.fi/sv/astioiden-tyhjennyshinnat-ja-aluekeraysmaksut/, specificeringen av behandlings- och transportavgiften hittar du i Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämndens taxa.

Kärltjänstens prislista

Kärltjänstmodellen innebär att vi levererar avfallskärlet direkt till insamlingsplatsen, i den storlek du behöver. Tjänsten finns tillgänglig för husbolag vars avfallstransporter konkurrensutsatts av oss. Kärltjänsten är ett bekymmerfritt alternativ, då vi tar hand om kärlets uppehåll! Prislistan för kärltjänsten hittar du på ”Kärltjänst”-sidan under rubriken ”Prislistor”.

Avfallsservicens grundavgift

Utöver avfallstransportavgifterna uppbärs det i hela Sydvästra Finland en grundavgift. LSJH fakturerar årligen grundavgiften av alla hushåll och fritidsbostäder.