E-tjänsten OmaLSJH

Genom att logga in på OmaLSJH kan du se vilka avfallshanteringstjänster som finns tillgängliga för de fastigheter du förvaltar och göra ändringar i t.ex. tömningsintervall och beställa nya avfallshanteringstjänster. Du kan också meddela om kompostering via OmaLSJH. Beställningar av avfallshanteringstjänster och ändringar av tjänsterna kan göras av styrelseordföranden eller disponenten för husbolaget, eller en person som bemyndigats av dem. Tjänsten är tillgänglig 24 timmar om dygnet.

Du kanske är intresserad av:

Mer detaljerad information om avfallskärlen, fakturerade avfallsmängder och euron per kundnummer finns i LSJH:s kundrapportering.

Logga in på OmaLSJH

Om du inte redan har användar-ID till OmaLSJH får du det och instruktioner för inloggning genom att skicka följande information med rubriken ”Användar-ID beställning” till husbolag@lsjh.fi:

  • Ditt namn
  • Disponentbyråns namn / Husbolagets namn och adress (om enskild fastighet) och din roll i husbolaget (t.ex. styrelseordförande)
  • Din e-postadress
  • Ditt mobiltelefonnummer