Rådgivning för husbolag

Kundtjänsten hjälper

Vår kundtjänst ger information och råd om anslutning till avfallshanteringssystemet, avfallskärl, tömningar, sortering och avfallsmottagning. Du kan nå vår kundtjänst via chatten på våra hemsidor lsjh.fi eller genom att ringa 0200 47470 (vardagar kl. 9.00-15.00, lna/msa). Du når vårt hubolag team via e-post på husbolag@lsjh.fi.

Vart ska ett söndrigt dricksglas sorteras? Vad sägs om ett tomt kaffepaket? Avfallets ABC på hemsidan hjälper dig när du undrar över sortering.

Rådgivning för husbolag

Du kan fråga om gratis rådgivningsevenemang, till exempel för hubolagets invånare eller fastighetsförvaltare. Råden innehåller allmän information om avfallshantering, sortering och förebyggande av avfall. Du kan framföra önskemål om rådgivningens innehåll, och vi svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha. Rådgivning erbjuds inom vårt verksamhetsområde och kostnaderna täcks av den årliga grundavgiften.

I Tilaamo hittar du bland annat alla LSJH:s broschyrer, sorteringsdekaler, sorteringstavlor och informationslappar för trapphus.

Avfallshanteringskartläggningar

Under kartläggningsbesöket kommer vi att ta reda på nuläget för fastighetens avfallshantering och utifrån detta komma med ett förslag till utveckling av avfallshanteringen. Syftet är att säkerställa att fastighetens avfallshantering är kostnadseffektiv, användarvänlig, säker och uppfyller kraven i avfallshanteringsföreskrifterna.