Kärltjänstmodellen innebär att vi levererar avfallskärlet direkt till insamlingsplatsen, i den storlek du behöver. Tjänsten finns tillgänglig för invånare, husbolag och kommunala fastigheter vars avfallstransporter konkurrensutsatts av oss. Kärltjänsten är ett bekymmerfritt alternativ, då vi tar hand om kärlets uppehåll!

Beställ kärltjänst

Du kan beställa kärltjänstskärl i vår e-tjänst, eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Fördelar med kärltjänsten

• Du behöver inte ordna kärlets uppehåll själv: vi reparerar, byter ut och tvättar.
• Avfallschaufförens arbetssäkerhet förbättras, då trasiga och dåligt fungerande kärl fortlöpande byts ut.
• Transporterna blir effektivare och tömningarna snabbare, då kärlen passar ihop med tömningssystemet.
• Stora kärlinskaffningsvolymer och optimerad leveranslogistik bidrar till inbesparingar.

I tjänsten ingår:

  • Leverans av avfallskärlet till insamlingsplatsen
  • Anvisningsdekaler monterade på kärlet
  • Utebyte av ett skadat kärl då dess kondition försvårar tömningarna
  • Avgiftsfri ändring av kärlstorlek (högst 2 gånger per år)
  • Tvätt av avfallskärlet i enighet med avfallshanteringsföreskrifterna (gäller ej kärl vid egnahemshus och fritidsbostäder)

Minimitiden för kärltjänstavtalet är 12 månader. I och med kärltjänsten har vi avslutat försäljningen och annan uthyrning av avfallskärl. Alla uthyrda kärl har automatiskt flyttats över till kärltjänstmodellen.

Tvätt av avfallskärl

Rena avfallskärl är behagligare att använda, både för dig och avfallsbilens chaufför. Rena avfallskärl orsakar även mindre luktolägenheter i omgivningen. Kärltjänsten inkluderar tvätt av avfallskärlen enligt avfallshanteringsföreskrifterna, utom för kärl vid egnahemshus och fritidsbostäder. Bioavfallskärl tvättas två gånger om året, övriga kärl en gång per år. Resten av året har kärlets innehavare ansvaret för tvättningen. Det går beställa avgiftsbelagda extra tvättgånger av oss.

Prislistor

Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 140 (inkl. tvätt)1,730,422,15
 240 (inkl. tvätt)1,730,422,15
 360 (inkl. tvätt)2,420,583,00
 660 (inkl. tvätt)3,630,874,50
Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader.
Kärlets storlek (liter)Skattefritt pris för kärltjänsten (€/mån)Moms 24 %Skattepliktigt pris för kärltjänsten (€/mån)
 1401,210,291,50
 2401,210,291,50
 3602,100,502,60
 6603,230,774,00
Minimihyrestid för avfallskärlet är 12 månader. Tvätt av avfallskärl ingår ej.
Tvätt av avfallskärl€, skattefri avgift€, inkl. moms 24% Enhet
120-660 liters kärl24,19 €30,00 €st
Djupbehållare frontlastning/främre container100,00124,00st
Djupbehållare för krantömning133,06165,00st
Press133,06165,00st
Handtvätt av avfallskärl53,3566,15timme

Riktlinjer för avfallskärlbehov i husbolag

Vi har räknat ut riktlinjer för hur många avfallskärl som behövs i ett husbolag samt dess tömningsintervaller. Förutom antalet invånare inverkar även bostädernas användningsgrad och -ändamål. Det bästa resultatet uppnås genom att prova och man kan alltid ändra på tömningsintervaller om ett kärl fylls snabbare än tänkt. Den här räknaren hjälper dig med att välja kärl och intervall.


Vi rekommenderar att husbolag med mer än 60 invånare väljer djupinsamlingssystem istället för avfallskärl med hjul.

Kärltjänstkärlens mått

Kärltjänstkärlen har tillverkats av HDPE-plast, som lämpar sig för det nordiska klimatet och har hög UV-tålighet. Till färgen är kärltjänstkärlen mörkgrå.
Kärlets storlek (liter)Höjd (cm)Bredd (cm)Djup (cm)
140111,548,455,0
240116,958,072,4
360120,077,080,5
660122,5125,577,5