Tömningsintervaller

Avfallskärl ska tömmas enligt de tömningsintervaller som avses i avfallshanteringsföreskrifterna. Observera att avfallkärl ska tömmas tillräckligt ofta, så att allt avfall ryms i kärlen och locken kan stängas ordentligt.

Tömningsintervaller enligt avfallsslag

AvfallsslagMax tömningsintervall sommartid (vecka 18⁠—40)Max tömningsintervall vintertid (vecka 41⁠—17)
Blandavfall4 veckor4 veckor
8 veckor*
Blandavfall då bioavfall insamlas separat eller komposteras16 veckor16 veckor
Bioavfall2 veckor2 veckor
4 veckor*
Bioavfall som samlas in i ett
ventilerat avfallskärl,
djupinsamlingskärl eller
avfallskärl som placerats i
ett kylt avfallsrum
4 veckor4 veckor
Förpackningsavfall**24 veckor24 veckor
* Under vintertid på fastigheter som är belägna utanför tätorten
** Kartong-, plast- och glasförpackningar samt metallförpackningar och småmetall