Siira

Den mobila sorteringsstationen Siira i Nådendal

19.09.2023 - 19.09.2023     klo 16.30 - 18.00

Velkuantie 1610 (återvinningsp.)

Den mobila sorteringsstationen Siira kommer till Nådendal tisdagen den 19 september 2023! Vi betjänar i Velkua, Teersalo på adressen Velkuantie 1610 (återvinningsp.) kl. 16.30-18.00.

Den mobila sorteringsstationen Siira tar emot små avfallslass från hushåll, det vill säga mängder som ryms i personbil, paketbil eller på personbilssläp. Siira tar avgiftsfritt emot farligt avfall från hushåll (max. 50 kg/l), hushållsmaskiner, metallskrot och avlagda textilier (packa i en sluten plastpåse). Sorterat städ- och renoveringsavfall samt möbler och annat skrymmande avfall tas emot enligt prislistan. Avgiften för avgiftsbelagt avfall betalas på plats kontant eller med kort.

Obs! Siira tar inte emot avfall som innehåller asbest, gasflaskor eller farligt avfall från jordbruk.

Läs mera: mobila-sorteringsstationen-siira