Skärgårdens skrotinsamling

Skrotinsamling i skärgården

04.07.2023 - 04.07.2023     klo 10.00 - 17.00

Tidsag 4.7.

Brunskär, Korpo, Pargas 10:00—11:00
Käldersö, Korpo, Pargas 12:30—13:30
Storpensor, Korpo, Pargas 14:30—15:30
Lillpensor, Korpo, Pargas 16:00—17:00

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.

 

Insamlingsfartyget M/S Roope besöker skärgården i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Mot avgift kan man också hämta bygg- och städavfall till insamlingen, inpackad i en av LSJHs storsäckar.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Skrotbilar ska anmälas till LSJH:s kundtjänst senast 29.6.2023 på 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Läs mer: https://lsjh.fi/sv/asukkaat-ja-mokkilaiset/kiertavat-keraykset/saariston-romunkerays/