Skärgårdens skrotinsamling

Skrotinsamling i skärgården

03.07.2023 - 03.07.2023     klo 10.00 - 17.00

Måndag 3.7.

Stenskär, Nagu, Pargas 10:00—11:00
Berghamn, Nagu, Pargas 12:30—13:30 (SKJUTS UPP)
Hummelholm, Nagu, Pargas 14:00—15:00 (SKJUTS UPP)
Ängsö, Nagu, Pargas 16:00—17:00 (SKJUTS UPP)

Insamlingens tidtabell är riktgivande och ändringar till följd av bland annat väderförhållanden och hållplatsernas avfallsmängder är möjliga.

 

Insamlingsfartyget M/S Roope besöker skärgården i juli och tar utan kostnad emot hemmets farliga avfall, elapparater och metallskrot. Mot avgift kan man också hämta bygg- och städavfall till insamlingen, inpackad i en av LSJHs storsäckar.

Även skrotfordon tas emot under insamlingen. Bilar och övriga fordon tas emot endast mot förhandsanmälan och tömda på vätskor. Skrotbilar ska anmälas till LSJH:s kundtjänst senast 29.6.2023 på 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Läs mer: https://lsjh.fi/sv/asukkaat-ja-mokkilaiset/kiertavat-keraykset/saariston-romunkerays/