Din avfallshanteringstjänst på kartan

Kolla upp från kartan, vad för slags avfall bör samlas in vid din fastighet

Med Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds och Lounaistietos elektroniska avfallshanteringskarta är det ännu enklare för avfallshanteringskunderna att få mer detaljerad och pålitlig information om avfallshanteringstjänsterna i sin fastighets område samt skyldigheterna i anknytning till det och alternativen för att ordna avfallshantering. Du hittar avfallshanteringskartans bruksanvisningar nedan.

Varje bostadsfastighet ska ha ordnat insamling av blandavfall. Dessutom ska varje bostadsfastighet i en tätort med fler än 10 000 invånare ordna separat insamling av bioavfall, läs mer. Fastigheter med fem (5) eller fler än fem lägenheter i ett tätortsområde ska ordna separat insamling av glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar.

På avfallshanteringskartan kan var och en själv se bland annat om den egna fastigheten tillhör ett tätortsområde eller en tätort med fler än 10 000 invånare. Den statistiska definitionen av en tätort baseras på tätortsavgränsningen enligt övervakningssystemet (YKR). Avgränsningen baseras på ett rutnät med 250 m x 250 m, där man förutom antalet invånare också beaktar byggnadernas antal, våningsyta och koncentration. Tätortsavgränsningen enligt YKR följer alltså inte kommun- eller fastighetsgränserna, utan är ett kalkylerat område. Därför kan en bostadsfastighet tillhöra en tätort med fler än 10 000 invånare i en kommun som inte ens har 10 000 invånare.

 • Avfallshanteringskartan finns bakom den här länken.
 • Använd ortsökningen längst upp till vänster för att söka fastigheter antingen med hjälp av adress eller fastighetsbeteckning.
 • Välj kartnivå genom att klicka på de tre symbolerna av sneda kvadrater. Nivåernas innebörd beskrivs nedan:
  • Område med frivillig separat insamling = Förutom tömning av blandat avfall kan man beställa insamling av bioavfall samt av glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar till fastigheten.
  • Tätorter = Fastigheter med fem (5) eller fler än fem lägenheter ska samla in glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar separat. Tömningsintervallet för blandavfall är som längst utan separat insamling av bioavfall eller kompostering fyra (4) veckor.
  • Tätorter med fler än 10 000 invånare = Alla bostadsfastigheter ska förutom tömning av blandavfall antingen kompostera bioavfall eller beställa en tömningstjänst för bioavfallskärl.
  • Område för områdesinsamling av blandavfall = Någon fastighetsspecifik insamling av blandavfall ordnas inte i området, utan avfallen ska lämnas till LSJH:s områdesinsamlingspunkter.
  • I samma meny kan du också visa fastighetsgränserna och byggnadsbeteckningarna.
 • Genom att klicka på en bostadsfastighet på kartan får du fram fastighetens skyldigheter enligt avfallshanteringsbestämmelserna. Skyldigheterna har namngetts efter kartnivå.