Gör anmälan om kompostering

Uuden jätelain muutoksen myötä biojätteen kompostoinnista tulee ilmoittaa jätehuoltolautakunnalle. Lue lisää biojätteen erilliskeräysvelvoitteesta LSJH:n alueella.

Myös aiemmin kompostoinnista ilmoittaneiden tulee täyttää kompostointi-ilmoituslomake, sillä jätehuoltolautakunnan rekisteriin tarvitaan nyt entistä kattavammat tiedot kompostoinnista. Tee uusi kompostointi-ilmoitus jätehuoltolautakunnalle nyt, jos olet tehnyt edellisen kompostointi-ilmoituksen ennen 1.7.2022.

Ilmoituksen omatoimisesta kompostoinnista voi tehdä joko LSJH:n sähköisessä asiointipalvelussa tai pdf-lomakkeella, joka lähetetään sähköpostitse tai kirjepostina.

Kun useampi naapurikiinteistö käyttää yhteisestä kompostoria, kompostoinnista vastaava henkilö tekee ilmoituksen, jossa esitetään tiedot jokaisesta kompostoria käyttävästä kiinteistöstä. Muiden talouksien tiedot kirjoitetaan kompostointi-ilmoituksen kohtaan lisätiedot

Kompostointi-ilmoituksen tekeminen sähköisessä asiointipalvelussa

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä kätevästi sähköisen asiakaspalvelumme kautta. Löydät ohjeet kirjautumiseen täältä.

Kompostointi-ilmoituksen tekeminen lomakkeella

Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä myös alla olevalla pdf-lomakkeella. Lomakkeen voi joko täyttää tietokoneella ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi, tai vaihtoehtoisesti lomakkeen voi tulostaa ja postittaa osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki Kaupunkiympäristö, PL 355, 20101 Turku.

Lomake soveltuu kaikille LSJH:n alueen asukkaille, kotikunnasta riippumatta.