Gör en anmärkning angående avfallsavgiften

Med den här blanketten kan du göra en anmärkning till avfallshanteringsnämnden om en avfallsavgiftsräkning du fått. Alla blanketter som skickats via denna sida levereras till avfallshanteringsnämnden.

Kom ihåg att betala fakturan oavsett och gör anmärkningen inom 14 dagar från det du fått fakturan. En obetald räkning samlar ränta på sig och om fakturan inte betalas i sin helhet, går den vidare till indrivning. Om anmärkningen godkänns, får du tillbaka summan du betalat.

Fyll i uppgifterna för en bostad per blankett.