27.12.2023

Nyheter

Transporterna av bioavfall från bostadsfastigheter övergår till LSJH:s ansvar med start 1.1.2024

Från och med början av 2024 kommer tömningarna av bioavfallskärl att anordnas av Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) även i de kommuner där fastighetsinnehavaren tidigare har ansvarat för att tömma bioavfallskärlen.

Dessa kommuner är Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Pemar, Pöytyä, stam-Pargas, stam-Rusko, Salo, Sagu, Åbo och Nystad. Transportövergången sker stegvis i januari–maj beroende på område och typ av avfallskärl.

Tömningarna av bioavfallskärl som töms med kranbil övergår till LSJH i ovannämnda kommuner 1.1.2024, med undantag för Nystad, där de övergår till LSJH 26.2.2024.

Tömningarna av hjulförsedda bioavfallskärl övergår till av LSJH konkurrensutsatta entreprenörer i kommunerna antingen 1.1.2024, 26.2.2024 eller 13.5.2024. Tömningarna av bioavfallspressar övergår i sin tur 1.1.2024.

– Man kan se när tömningarna av hjulförsedda bioavfallskärl vid den egna fastigheten börjar på den elektroniska bioavfallskartan på LSJH:s webbplats, berättar LSJH:s servicedirektör Cati Huhta.

Bioavfallet ska sorteras i alla bostadsfastigheter i en tätort med fler än 10 000 invånare.

2024 utökas också skyldigheten att samla in bioavfall separat i och med den nya avfallslagen och kompletterande förordningar.

– Bioavfallet ska i fortsättningen sorteras antingen i en kompost eller i ett separat bioavfallskärl i alla bostadsfastigheter i ett tätortsområde mer fler än 10 000 invånare. Det innebär att 38 000 nya småfastigheter i LSJH:s verksamhetsområde ska börja sortera bioavfall nästa år, säger Huhta.

Bostadsfastigheterna som omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat kommer att få ett brev från LSJH om att skyldigheten börjar och transporterna övergår till LSJH. Ca 10 000 brev ska fortfarande skickas ut.

 – De flesta åboborna övergår till LSJH:s transportansvar först den 13 maj och brevet skickas därför ut först i början av 2024. Brevet berättar om alternativen för att sortera bioavfall och ger råd om t.ex. hur man beställer tömning av bioavfall från LSJH. Innan man får brevet behöver man inte göra något eller kontakta oss, säger Huhta.

Samla in eller kompostera, ensam eller tillsammans med andra?

Av de nya småfastigheter med 1–4 lägenheter som kommer att omfattas av insamlingen av bioavfall i början av januari har ca 1 600 hittills beställt en kärltjänst eller kärltömningar av LSJH. Det innefattar såväl bioavfallskärl hos enskilda fastigheter som gemensamma kärl hos flera fastigheter.

Vad gäller entreprenaderna som börjar senare på våren har man bara beställt ca 450 tjänster. Ca 16 000 fastigheter har gjort en komposteringsanmälan.

– Om man räknar ihop alla som har gjort en komposteringsanmälan och beställt bioavfallstömningar kan man grovt sagt säga att det fortfarande saknas information om hur man sorterar bioavfall vid fastigheten nästa år från mer än hälften av de som omfattas av skyldigheten. Visserligen finns det fortfarande många kunder som inte har fått brev från oss ännu, men det finns också många som har fått det men som inte har tagit tag i det än.

Om man vet att fastigheten tillhör ett område som omfattas av skyldigheten att samla in bioavfallet separat bör man redan innan man får brevet från LSJH fundera på hur man ska sköta sorteringen vid fastigheten.

– Man kan kompostera bioavfallet till mull på den egna gården eller återvinna det till förnybar inhemsk energi via ett tömningsbart bioavfallskärl. I båda fall är alternativet att ha ett gemensamt kärl med grannarna, vilket är ett bra sätt att dela på kostnaderna mellan fastigheterna, tipsar Huhta.

Se till att rätt fastighetsuppgifter lämnats

I Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas skärgård, Reso och Vahto i Rusko ansvarar LSJH redan för tömningarna av bioavfallskärl.

– I dessa kommuner ska man komma ihåg att se till att det redan finns avfallskärl enligt de nya insamlingsskyldigheterna vid fastigheten. I dessa områden finns det också fastigheter med 1–4 lägenheter som kommer att omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall nästa år, påminner Huhta.

För att övergången av transporter som anordnas av fastighetsinnehavaren till transporter anordnade av LSJH ska gå så smidigt som möjligt i kommunerna är det viktigt att säkerställa att rätt fastighetsuppgifter lämnats och kvitterats i OmaLSJH-tjänsten. Dessa uppgifter är antalet avfallskärl, deras storlek och tömningsintervall.

– Om det handlar om ett husbolag och man inte har kvitterat uppgifterna om bioavfallskärl finns det en risk att kärlen inte töms, konstaterar Huhta.

Användbara länkar i anknytning till skyldigheten att samla in bioavfall separat: