Avfallshanteringsföreskrifter

Avfallshanteringsföreskrifterna styr arrangerandet av avfallshanteringen i Sydvästra Finland. I föreskrifterna beskrivs bl.a. insamlingsskyldigheten och tömningsintervallen för olika avfallsslag samt föreskrifterna för behandling av avloppsslam.

Du hittar avfallshanteringsföreskrifterna på Västra Finlands avfallsnämnds webbplatser: avfallshanteringsnamnd/avfallshanteringsforeskrifter

Obs! 2023! Avfallshanteringsföreskrifterna för samarbetsområdet för Sydvästra Finlands avfallshantering har förnyats. Det blev nödvändigt att uppdatera föreskrifterna på grund av ändringarna i avfallslagstiftningen och för att förenhetliga föreskrifterna i området. Här kan du läsa pressmeddelandet från Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.