Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form

Avfallshanteringsförskrifterna styr arrangerandet av avfallshanteringen i Sydvästra Finland. I denna kortversion presenteras de centrala föreskrifterna, som inverkar på hushållets avfallsservice.

Kortversionen är avsedd att användas i elektronisk form. Du kan även skriva ut kortversionen själv, om du vill. Kortversionen finns på finska och svenska.

Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form SV

Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland i förkortad form FI