Avfallskärlets identifikationsdekal

Identifikationsdekalen som fästs på avfallskärlet berättar tydligt, vilken fastighet kärlet tillhör. Detta gör det enklare för avfallstransportören att tömma rätt avfallskärl.

Sorteringsdekalerna är kostnadsfria vid beställning av 20 st. eller färre. Vid beställning av fler än 20 sorteringsdekaler är priset 3,00 e/st.

0,00 

Avfallskärlets identifikationsdekaler går att få med olika texter för det egna avfallskärlet samt för ett samkärl. Skriv fastighetens adressnummer eller någon annan identifikationsuppgift med en permanent tusch på dekalen och fäst den på ett synligt ställe på kärlets sida.

Dekalens storlek är 12 cm x 12 cm och de är tvåspråkiga (finska-svenska).

Avfallskärlets identifikationsdekal är ämnat enbart för LSJH:s transportkunder (Kimitoön, Masku, Nousis, Pargas skärgård, Reso, Vahto-området i Rusko samt Virmo)

PDF Identifikationsdekal för det egna avfallskärlet

PDF Identifikationsdekal för ett samkärl

  • OBS! Gratis leverans av försändelser som väger max. 50 g. Porto för tyngre försändelser 16,12 e/brev (inkl. moms) (max. 2 kg). Leveranskostnad för paket 24,80 e/st. (inkl. moms).  
valinta

oma jäteastia", "kimppa-astia