Insamling av bioavfallet inleds-informationslappen

Med informationslappar till trapphus kan husbolagets invånare effektivt upplysas om aktuella saker inom avfallsservicen.

Ladda ner de PDF-filer som behövs på din maskin och skriv ut lapparna du vill hänga upp.

För att sorteringen skall fungera rätt i husbolaget krävs det frekvent upplysning.  Informationslappen om bioavfallsinsamlingen kan skrivas ut och hängas upp på anslagstavlan i trappuppgången eller till exempel delas ut till varje hem.

Informationslappen finns att få på finska och svenska.

PDF Bioavfallet i eget avfallskärl SV

PDF Bioavfallet i eget avfallskärl FI