Byggarens och renoverarens sorteringsguide -broschyr

Byggarens och renoverarens sorteringsguide-broschyren sammanfattar sorteringsinstruktioner och mottagningsavgifter för renoveringsavfall från hemmet. 

Sorteringsguiderna är kostnadsfria. Observera det eventuella portot.

0,00 

I Byggarens och renoverarens sorteringsguide-broschyren hittar du anvisningar för sorteringen av det avfall som uppstår från renovering och byggarbeten i hemmet. I broschyren finns även mottagningsavgifter för olika avfallsslag. Byggarens och renoverarens sorteringsguide finns att få på svenska och finska. 

Broschyren har åtta sidor. Storlek A4. 

Rakentajan ja remontoijan lajitteluopas SV

Rakentajan ja remontoijan lajitteluopas FI

 

Leverans av rådgivnings- och
handledningsmaterial*
Avgift €
Postkostnader, per brev, i C5 kuvert 100g eller i C4
kuvert 200g
6,20 €
Postkostnader, som paket49,60 €

*En enda För morgondagen -tidning, LSJH:s kalender, en slambrunnsvimpel eller en avfallkärl-dekal levereras
avgiftsfritt.

kieli

finska, svenska