Byggarens och renoverarens sorteringsguide -broschyr

Byggarens och renoverarens sorteringsguide-broschyren sammanfattar sorteringsinstruktioner och mottagningsavgifter för renoveringsavfall från hemmet. 

Sorteringsguiderna är kostnadsfria vid beställning av 50 st. eller färre. Vid beställning av fler än 50 sorteringsguider är priset 0,12 e/st.

0,12 

I Byggarens och renoverarens sorteringsguide-broschyren hittar du anvisningar för sorteringen av det avfall som uppstår från renovering och byggarbeten i hemmet. I broschyren finns även mottagningsavgifter för olika avfallsslag. Byggarens och renoverarens sorteringsguide finns att få på svenska och finska. 

Broschyren har åtta sidor. Storlek A4. 

Rakentajan ja remontoijan lajitteluopas SV

Rakentajan ja remontoijan lajitteluopas FI

  • OBS! Gratis leverans av försändelser som väger max. 50 g. Porto för tyngre försändelser 16,12 e/brev (inkl. moms) (max. 2 kg). Leveranskostnad för paket 24,80 e/st. (inkl. moms).  
kieli

finska, svenska