För morgondagen 2020

För morgondagen är Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtidning.

Invånartidningen För morgondagen innehåller alla aktuella avfallsservicefrågor och sorteringsinstruktioner.

Tidningen finns både på svenska och finska:

Tidningen har 16 sidor, storleken är A4.

kieli

suomi", "ruotsi