För morgondagen 2022

För morgondagen är Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtidning.

Invånartidningen För morgondagen innehåller alla aktuella avfallsservicefrågor och sorteringsinstruktioner.

Tidningen finns både på svenska och finska:

Tidningen har 20 sidor, storleken är A4.