För morgondagen, febuari 2019

Våra äldre invånartidningar kan läsas i elektronisk form. Du kan beställa hem ett exemplar av den nyaste tidningen som pappersversion.

Invånartidningen För morgondagen innehåller alla aktuella avfallsservicefrågor, sorteringsinstruktioner samt tidtabeller för de ambulerande insamlingarna.

Tidningen finns både på svenska och finska:

Tidningen har 20 sidor, storleken är A4.