För morgondagen, våren 2017

Våra äldre invånartidningar kan läsas i elektronisk form. Du kan beställa hem ett exemplar av den nyaste tidningen som pappersversion.

Invånartidningen För morgondagen innehåller alla aktuella avfallsservicefrågor, sorteringsinstruktioner samt tidtabeller för de ambulerande insamlingarna. För morgondagen delas ut två gånger om året till alla invånare på LSJH:s verksamhetsområde.

Tidningen finns både på svenska och finska:

Tidningen har 16 sidor, storleken är A4.

kieli

suomi", "ruotsi