För morgondagen 2024

För morgondagen är Sydvästra Finlands Avfallsservices kundtidning.

0,00 

Invånartidningen För morgondagen innehåller alla aktuella avfallsservicefrågor och sorteringsinstruktioner.

Tidningen finns både på svenska och finska:

Tidningen har 20 sidor, storleken är A4.

kieli/språk

suomi, ruotsi