Packa bioavfallet-informationslappen

Med informationslappar till trapphus kan husbolagets invånare effektivt upplysas om aktuella saker inom avfallsservicen.

Ladda ner de PDF-filer som behövs på din maskin och skriv ut lapparna du vill hänga upp.

För att sorteringen skall fungera rätt i husbolaget krävs det frekvent upplysning. Informationslappen om hur bioavfall bör packas kan skrivas ut och hängas upp på anslagstavlan i trappuppgången eller till exempel delas ut till varje hem.

Informationslappen finns att få på finska och svenska.

PDF Packa bioavfallet omsorgsfullt SV

PDF Packa bioavfallet omsorgsfullt FI