Sorteringsdekal med bild – plastförpackningar

Sorteringsdekaler som fästs på avfallskärlet underlättar sorteringen genom att informera invånarna om vart olika avfall skall sorteras i avfallsutrymmet. För LSJH:s transportkunder ingår dekalerna i avfallskärlets tömningspris.

Sorteringsdekalerna är kostnadsfria. Observera det eventuella portot.

0,00 

Sorteringsdekalerna med bild har en tydlig bild för att underlätta sorteringen samt avfallets namn på två språk. Dekaler med bild finns att få med språkkombinationen finska-svenska samt finska-engelska.

Dekalens storlek är A4. Du kan också beställa en separat dekal i storleken A5 med instruktioner i textformat för att komplettera dekalen med bild.

PDF Sorteringsdekal plastförpackningar FI-SV 200×320

PDF Sorteringsdekal plastförpackningar FI 200×320

PDF Sorteringsdekal plastförpackningar FI-SV 140×200

PDF Sorteringsdekal plastförpackningar FI 140×200

 

Leverans av rådgivnings- och
handledningsmaterial*
Avgift €
Postkostnader, per brev, i C5 kuvert 100g eller i C4
kuvert 200g
6,20 €
Postkostnader, som paket49,60 €

*En enda För morgondagen -tidning, LSJH:s kalender, en slambrunnsvimpel eller en avfallkärl-dekal levereras
avgiftsfritt.

kieli

finska-svenska-200×320, finska-200×320, finska-svenska-140×200, fisnka-140×200