Välkommen till sorteringsstationen -broschyr

Välkommen till sorteringsstationen-broschyren innehåller alla uppgifter om sorteringen på sorteringsstationerna samt mottagningsavgifterna för de olika typerna av avfall.

Sorteringsguiderna är kostnadsfria. Observera det eventuella portot.

0,00 

I Välkommen till sorteringsstationen-broschyren finns en förteckning över alla typer av avfall som tas emot vid sorteringsstationerna samt deras mottagningspriser. Broschyren finns på finska och svenska.

Broschyren har åtta sidor. Storlek A4.

Tervetuloa lajitteluasemalle SV

Tervetuloa lajitteluasemalle FI

 

Leverans av rådgivnings- och
handledningsmaterial*
Avgift €
Postkostnader, per brev, i C5 kuvert 100g eller i C4
kuvert 200g
6,20 €
Postkostnader, som paket49,60 €

*En enda För morgondagen -tidning, LSJH:s kalender, en slambrunnsvimpel eller en avfallkärl-dekal levereras
avgiftsfritt.

kieli

svenska, finska