Välkommen till sorteringsstationen -broschyr

Välkommen till sorteringsstationen-broschyren innehåller alla uppgifter om sorteringen på sorteringsstationerna samt mottagningsavgifterna för de olika typerna av avfall.

Sorteringsguiderna är kostnadsfria vid beställning av 50 st. eller färre. Vid beställning av fler än 50 sorteringsguider är priset 0,12 e/st.

0,12 

I Välkommen till sorteringsstationen-broschyren finns en förteckning över alla typer av avfall som tas emot vid sorteringsstationerna samt deras mottagningspriser. Broschyren finns på finska och svenska.

Broschyren har åtta sidor. Storlek A4.

Tervetuloa lajitteluasemalle SV

Tervetuloa lajitteluasemalle FI

  • OBS! Gratis leverans av försändelser som väger max. 50 g. Porto för tyngre försändelser 16,12 e/brev (inkl. moms) (max. 2 kg). Leveranskostnad för paket 24,80 e/st. (inkl. moms).  
kieli

ruotsi", "suomi