6.11.2023

Nyheter

Nystads förnyade LSJH:s ekopunktnätverk betjänar alla invånare i området 

Sydvästra Finlands Avfallservice (LSJH) har fått färdigt förnyelsen av LSJH:s ekopunktsnätverk i Nystad. 

Efter reformen finns det totalt 13 LSJH-ekopunkter i Nystad. Punkterna kan fritt användas av alla invånare i området. 

På LSJH:s alla ekopunkter i Nystad mottas glas-, metall-, kartong-, och plastförpackningar samt papper. Förutom LSJH:s ekopunkter betjänar sex Rinki-ekopunkter Nystads invånare. 

Närmaste ekopunkten hittas på adressen www.kierrätys.info.