26.4.2024

Ändringar i tömningsdagarna av avfallskärlen för kartong- och plastförpackningar i Åbo-området

Tömningsrutterna för baklastade kartong- och plastavfallskärl i Åbo-området har planerats om. Omdirigeringen gäller hjulförsedda avfallskärl på 140–660 liter som används för att samla in kartong- och plastförpackningar. Omdirigeringen kommer att medföra förändringar i tömningsdagarna för majoriteten av de fastigheter i Åbo-området vid vilka ovannämnda avfallsslag samlas in. 

Den nya tömningsdagen för kartong- och plastförpackningskärlen vid din fastighet kan du kontrollera i OmaLSJH-tjänsten. För de fastigheter där tömningsdatumet försenas med tre eller fler dagar kommer en kostnadsfri utjämningstömning att utföras. Du kan kontrollera tidpunkten för utjämningstömningen via chattjänsten på vår webbplats www.lsjh.fi.

Övergången till de nya tömningsrutterna stötte på utmaningar redan under den första veckan, då snöstormen och det hala väglaget i vårt område i början av vecka 17 orsakade förseningar i tömningen av avfallskärlen i området och råddade tömningsrytmen. På grund av detta kan tömningsdatumet under de första veckorna skilja sig med några dagar från den dag som syns i OmaLSJH. Observera att tömningsdagarna av avfallskärlen kan skilja sig med en eller två dagar från det sedvanliga även under veckorna 18 och 19 på grund av helgdagar under första maj och Kristi himmelsfärdsdag.

Omplaneringen görs för att effektivisera körrutterna i en situation där fler kunder längs med rutterna omfattas av våra tömningar. Effektiviseringen kommer att minska antalet körda kilometrar och därmed både utsläppen och miljöbelastningen som orsakas av transporterna. Omplaneringen är också ett resultat av diskussionerna som förts med transportentreprenörerna och av de utvecklingsidéer som framkommit under dem.