8.9.2023

Aura å städas genom dykning på Åbodagen – skräp plockas med gemensamma krafter även vid Aura ås stränder

Frivilliga dykare i Åboregionen städar på traditionellt vis ren botten av Aura å på skrot och skräp på Åbodagen. Samtidigt med dykningen anordnas Snygg Beach strandstädningstalkon vid Aura ås strand, som vem som helst kan delta i.

En grupp frivilliga dykare från Åboregionen plumsar i Aura å vid Biblioteksbron för att lyfta upp ditslängt skrot och skräp på Åbodagen, söndagen den 17 september klockan 12–14. Jippot har anordnats i mer än 30 år och dykarna har genom årtiondena lyft upp allt möjligt bråte från Aura å.

– En plånbok, poppimästarpokal, mopedskoter, kvarnsten och cyklar – till och med en tandemcykel, minns Jouko Moisala, veterandykaren som anordnar dykjippot.

– När skotrarna kom in i gatubilden hittade vi 23 skotrar på botten av ån vid Aurabron. Det är viktigt att få upp dem ur ån, för litiumbatterier hör absolut inte hemma på botten av ån, lägger Moisala till.

Syftet med dykjippot är att påminna stadsborna om att skräpet inte försvinner även om det sjunker ner i det grumliga vattnet när man slänger det i ån.

– En cigarettfimp bryts inte ner, utan förvandlas till små mikroplastpartiklar som blir kvar i vattnet i 5–15 år. En plastpåse blir kvar i havet i 100 år, plastflaskor och -burkar i upp till 1 000 år. För att inte tala om cyklar, skotrar och annat metallskrot, förklarar Julia Jännäri, programchef från Håll Skärgården Ren rf (HSR rf).

Stadsborna kan delta i Snygg Beach strandstädningstalkon

Det finns också skräp längs åstranden. Det städas bort med gemensamma krafter i samband med dykjippot i Aura å. HSR rf delar ut skräpplockare och soppåsar till stadsborna för att plocka skräp. Genom jippot deltar man i det globala evenemanget World Cleanup Day.

– Man kan till exempel städa stranden med hela familjen samtidigt som man följer dykevenemanget. Det är ett utmärkt sätt att göra något bra tillsammans för Åbo stad. Man bör ta med sig egna handskar, tipsar Jännäri.

Man kan också delta i städtalkon längre bort från centrum, vid Hallisforsen.

– Klockan 12–15 delar Stiftelsen för Aura å ut skräpplockare och soppåsar till frivilliga vid Myllärintalo vid Hallisforsen på adressen Valkkvarnsgränden 2. Deltagarna belönas för sitt arbete med kaffe och bulle, säger Sinikka Paulin, verksamhetsledare för Stiftelsen för Aura å.

Nerdykningen i Aura å sker vid Cafe Art intill Biblioteksbron.

– Om någon är intresserad av att delta i talkona genom att bära skrotet från ån till en avfallscontainer kan man kontakta mig via telefon (tel.  040 550 1064), säger dykaren Jouko Moisala.

LSJH:s Pop up-sorteringsstation på Domkyrkotorget

Skrotet som plockas upp från ån och åstranden tas till Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentral i Toppå för återvinning.

– Stadsborna kan ta med sig så mycket av hemmets farliga avfall, små trasiga elapparater, avlagda textilier, lysrör, LED- och lågenergilampor samt batterier och småackumulatorer som de kan bära i händerna till Pop up-sorteringsstationen, som står på Domkyrkotorget klockan 10–14 under Åbodagen. Klockan 10–17 vid Gamla Stortorget ger miljörådgivarna råd om sortering och hur man minskar mängden avfall, berättar LSJH:s miljörådgivare Solja Nurmi.

Dykjippot och strandstädningstalkona på Åbodagen anordnas av Åboregionens frivilliga dykare, Stiftelsen för Aura å, Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), Håll Skärgården Ren rf (HSR rf) och Åbo stads Östersjöutmaning. Cafe Art och Åbo stad deltar i talkona.

Evenemanget Aura å städas genom dykning och Snygg Beach strandstädningstalkon på Åbodagen vid Biblioteksbron kl. 12–14. Dykningen kan följas på båda sidor av Aura å. Strandstädningstalkon vid Myllärintalo (Valkkvarnsgränden 2) kl. 12–15.

 

Mer information:

Jouko Moisala, dykare, tel. 040 550 1064, jouko.moisala@dnainternet.net

Julia Jännäri, programchef, HSR rf, tel. 040 455 7251, julia.jannari@pssry.fi

Sinikka Paulin, verksamhetsledare, Stiftelsen för Aura å, tel. 040 553 7409, sinikka.paulin@aurajoki.net

Solja Nurmi, miljörådgivare, LSJH, tel. 040 637 1478, solja.nurmi@lsjh.fi