21.11.2023

Den mobila sorteringsstationen Siira besöker Hirvensalo för första gången – insamlingen av användbara saker är också med

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstation på hjul Siira besöker för första gången Hirvensalo i Åbo den 28 november. Samma avfall kan tas till Siira som till de fasta sorteringsstationerna i området. Med Siira i Hirvensalo är också Omkörningsfilen, insamlingen för saker som fortfarande är användbara.

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) mobila sorteringsstation Siira besöker för första gången Hirvensalo i Åbo tisdagen den 28 november. Siira stannar vid Rinki-ekopunkten intill Hirvensalo skidcenter på adressen Gamla Kakskertavägen 2, Åbo, kl. 16.30–18.

– Enligt vår erfarenhet finns det önskemål om en större mobil avfallsinsamling än Pop up-sorteringsstationen i Hirvensalo. Därför bestämde vi oss för att testa Siira där, berättar LSJH:s serviceplanerare Janne Penttinen.

Hushållen kan ta med sig samma avfall till Siira som till LSJH:s fasta sorteringsstationer. Däremot tar man inte emot asbest, gasflaskor och farligt jordbruksavfall.

Siira tar utan avgift emot t.ex. farligt hushållsavfall (högst 50 kg/l), elapparat- och metallskrot, träavfall, förpackningsavfall och avlagda textilier.

Sorterat städ- och renoveringsavfall samt möbler och annat stort avfall tas emot enligt prislistan. Avgiftsbelagda avfall betalas på plats med kontanter eller betalkort.

I Hirvensalo tar Siira även emot saker i gott skick

Förutom avfall kan hushållen utan avgift också ta med sig användbara saker till Siira i Hirvensalo. Den gemensamma mottagningen av avfall och återanvändningsbara saker är en del av LSJH:s och Turun Ekotoris projekt Omkörningsfil till återanvändning, där man provar olika sätt att ta emot och styra användningsbara saker till nya hem.

Man kan ta med sig hel och väl rengjord lös egendom från hemmet, cyklar samt  fungerande el- och elektronikanordningar till mottagningen. Insamlingen kan inte ta emot stora möbler. Med Siira på stoppen är en bil från Turun Ekotori, som transporterar sakerna till Ekotoris butiker för försäljning.

– Den gemensamma mottagningen av avfall och saker som är lämpliga för återanvändning erbjuder invånarna en enkel tjänst att prova på. Om man inte är helt säker på om sakerna är användbara kan man ta med sig allt till samma adress. I Omkörningsfilen bedömer man om de är lämpliga för återanvändning, och avfallen som blir kvar dirigeras till vidare behandling, berättar LSJH:s projektplanerare Kaisa Jussila.

Insamlingen av användbara saker med Siira även nästa år

Omkörningsfilen är med på Siiras stopp även nästa år i Åbo, Virmo och Nådendal. Vid Toppå avfallscentral inleddes försöket med mottagning av återanvändningsbara saker i början av juni och fortsätter fram till slutet av mars 2025.

– Vi vill införa en motsvarande tjänst på försök även på de platser som inte har sorteringsstationstjänster i sin direkta närhet, som t.ex. stoppen för de ambulerande insamlingarna, konstaterar Jussila.

Läs mer om Siira: www.lsjh.fi/sv/siira

Läs mer om Omkörningsfilen: www.lsjh.fi/sv/omkorningsfil-till-ateranvandning-oppnar-i-toppa

 

Mer information:

Janne Penttinen
serviceplanerare, LSJH
tel. 040 832 5677
janne.penttinen@lsjh.fi

Kaisa Jussila
projektplanerare, LSJH
tel. 020 728 2059
kaisa.jussila@lsjh.fi