31.8.2023

I juli slog man alla tiders besöksrekord vid LSJH:s avfallscentraler och sorteringsstationer – de populära lördagsöppettiderna börjar på veckoslutet

I juli 2023 slog man alla tiders besöksrekord vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer. Totalt registrerade man 38 175 besök vid mottagningspunkterna. Det är mer än någonsin och överskrider till och med besöksrekordet från 2020. Mest ökade antalet besökare i de kommuner där det finns många fritidsbostäder. De populära lördagsöppettiderna i september–oktober vid Toppå och Korvenmäki börjar det kommande veckoslutet.

I juli 2023 slog man besöksrekord vid Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallscentraler och sorteringsstationer. Under juli registrerade man totalt 38 175 besök vid LSJH:s mottagningspunkter. Det är hela 7 procent mer än under det livligaste året 2020, då man senast slog besöksrekord.

Flest besökare hade man vid avfallscentralerna i Toppå i Åbo, Korvenmäki i Salo, Isosuo i Reso och Rauhala i Pargas. Mest ökade antalet besökare i de kommuner där det finns många sommarstugor, dvs. vid sorteringsstationerna i Korpo, Houtskär, Rauhala i Pargas, Yläne och Kimitoön.

Sorteringsstationen i Nystad redan LSJH:s sjätte mest livliga

Antalet besökare vid sorteringsstationen i Pemar fortsatte att växa i juli.

– Invånarna i området har lärt sig att utnyttja de utökade öppettiderna som infördes 2021. Antalet kunder vid sorteringsstationen i Nystad har också varit en mycket positiv överraskning. Stationen öppnades i början av året och har blivit den sjätte mest livliga av alla våra 13 stationer, berättar LSJH:s materialchef Marko Kokkonen.

På sommaren slog man alltså rekord på stationerna, men under våren såg man istället en nedgång i antalet kunder jämfört med tidigare år.

– Den snöiga säsongen fortsatte långt in på våren. Antalet kunder i mars sjönk med hela 29 procent jämfört med året innan, troligtvis på grund av just snön. Även i juni hade man 4,3 procent färre besökare än året innan. Det förklaras dock inte längre av snön, säger Kokkonen.

Höstens populära lördagsöppettider börjar det kommande veckoslutet

I september–oktober är sorteringsstationerna i Toppå i Åbo och Korvenmäki i Salo utöver de normala öppettiderna, även öppna på lördagar klockan 9–16. Den första lördagsöppettiden infaller under det kommande veckoslutet.

– Enligt sorteringsstationsskötarna har lördagarna varit populära. Höststädningar, äpplen som fallit från träden och räfsavfall syns traditionellt sett på stationerna, säger Kokkonen.

LSJH har 13 sorteringsstationer, från Utö till Nystad. Vid sorteringsstationerna tar man utan avgift emot bland annat farligt hushållsavfall (max 50 kilo/liter per gång), allt slags elapparatsskrot, metallskrot, förpackningsavfall, träavfall, räfsavfall och avlagda textilier. Dessutom tar man emot allt slags städ- och renoveringsavfall enligt prislistan.

I september är även Omkörningsfilens container öppen vid Toppå avfallscentral på lördagar klockan 11–16. Dit kan man ta återanvändningsbara hela saker, som sedan hamnar i nya hem via Turun Ekotori.

 

Mer information:

Marko Kokkonen
materialchef, LSJH
tel. 020 728 2180
marko.kokkonen@lsjh.fi