30.4.2024

LSJH:s vårtvätt av avfallskärl har påbörjats

Vårtvätten LSJH utför har startat under vecka 17 och kommer att pågå under våren så att alla kärl på våra tvättlistor har tvättats senast inom juli månad. Vårens tvättlista omfattar såväl kärl på områdesinsamlingspunkter, kärltjänstkärl vid husbolag som kärl för vilka tvätt har beställts separat.

Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska avfallskärlet underhållas och rengöras så ofta att insamlingen av avfall inte medför fara eller skada för hälsa eller miljö. Blandavfallskärlet ska dock rengöras minst en gång om året och bioavfallskärlet minst två gånger om året.

Du kan tvätta kärlet själv. För kärl som omfattas av våra transporter kan du även beställa tvätten av oss. Tyvärr tar vi i det här skedet inte längre emot nya fastigheter till vårens tvättrutt. Du kan kontakta vår kundtjänst om möjligheten att komma med på tvättrutterna inkommande höst eller under våren 2025: kundtjanst@lsjh.fi eller tfn 0200 47470 (vardagar kl. 9-15, lna/msa).