14.3.2023

Miljörådgivning för hög- och lågstadieelever återigen ansikte mot ansikte

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har efter ett par års coronauppehåll startat rundturer med avfallsservicetema för 8-klassister och barnkalas för 3–4-klassare med temat hur man förebygger uppkomsten av avfall. Alla som deltar i rundturerna har i år för första gången möjlighet att bekanta sig med besökscentret Hehku och ekokraftverket i Korvenmäki i Salo.

Rundturerna och barnkalaset finns återigen med i serviceutbudet hos Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) miljörådgivning efter ett par års uppehåll.

– LSJH:s miljörådgivare tog fram ett elektroniskt läromaterial för att ersätta miljöfostransstunderna för skolelever då coronapandemin begränsade sammankomstmöjligheterna. Med hjälp av materialet kunde skolorna bekanta sig med hållbara konsumtionsval och avfallshanteringen på distans. I vår återgår vi till lektioner ansikte mot ansikte, säger Katariina Humalamäki, servicechef för LSJH:s miljöfostran och avfallsrådgivning glatt.

Barnkalaset och rundturerna är en del av LSJH:s rådgivningsarbete, som finansieras med den bostadsspecifika avfallsservicens grundavgift.

– Barn och unga är en viktig målgrupp när det gäller miljöfrågor. Genom att minska mängden avfall och återvinna avfall kan vi spara naturresurser för kommande generationer. Var och en av oss kan påverka miljön positivt, och även små vardagsgärningar har stor betydelse, säger Humalamäki.

Barnkalaset lär ut hållbar konsumtion

På barnkalaset för lågstadieelever får man genom upplevelseinriktad undervisning lära sig om hållbar konsumtion och hur man kan minska mängden avfall.

På lektionen dukar man upp två bord framför klassen. På det ena använder man engångsmaterial och på det andra hållbara produkter. Barnen får jämföra vilket som är det bättre alternativet för miljön.

– Målet med barnkalaset är att få barnen att fundera på vilket bord som ger upphov till mer avfall i födelsedagstumultet. Med hjälp av uppgifter som barnen tar del i inser de att deras val har betydelse och att var och en av dem kan minska mängden avfall och förbrukningen av naturresurser, beskriver Humalamäki.

 Miljöfostran för åttondeklassare genom rundturer

Åttondeklassarna i alla 18 kommuner i LSJH:s verksamhetsområde bjuds årligen in till bussrundturer med avfallsservicetema. Under rundturerna får de unga bekanta sig med avfallsservice, sortering, hållbara konsumtionsvanor och hur man minskar mängden avfall.

Under den drygt två timmar långa turen får skolgrupperna bekanta sig med avfallscentralen och sorteringsstationen samt LSJH:s interaktiva utställning och återvinningscentralen eller ekokraftverket.

– I år har skolorna för första gången möjlighet att välja om de vill besöka besökscentret Kahmari i Åbo eller besökscentret Hehku i Salo. I Salo får eleverna för första gången också bekanta sig med Lounavoimas ekokraftverk, berättar Humalamäki.

Våren 2023 står åttondeklassarna i Reso, Salo, Åbo, Rusko och Nystad i tur. I höst är det dags för åttondeklassarna i Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pöytis och Sagu.

– Anmälan till vårens rundturer har avslutats. Vi kommer att kontakta de skolor som står på tur för höstens rundturer så snart skolorna börjar.

Journalister är välkomna att följa med på avfallshanteringens rundturer eller att följa barnkalaset. Kontakta Katariina Humalamäki för att avtala om saken.

 

Mer information:
Katariina Humalamäki
servicechef, miljöfostran och avfallsrådgivning
tel. 02 727 6825
Katariina.humalamaki@lsjh.fi