2.8.2023

Nu kan du enkelt beställa inloggningsuppgifter till OmaLSJH dygnet runt

Om du komposterar ditt bioavfall ska du anmäla det till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Det gör du enkelt genom e-tjänsten.

  • När du loggar in för första gången behöver du ditt kundnummer och fakturanumret från LSJH (finns på din tidigare faktura från oss).
  • Om du inte har några gamla fakturor kan du beställa fakturanumret med ett sms till 13131. Sms:et kostar som ett vanligt sms.
  • Skriv ”LSJH mellanslag kundnummer” i meddelandet, till exempel ”LSJH 00-1234567-00”. Du får fakturanumret i ett återvändande sms. Om ditt telefonnummer inte finns bland dina kunduppgifter får du ett återvändande sms med anvisningar om att kontakta vår kundtjänst.
  • Vår kundtjänst hjälper dig också via chattbotten på vår webbplats.

Varför ska man anmäla att man komposterar till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd?

Avfallslagen förutsätter att man anmäler till avfallshanteringsmyndigheterna att man komposterar köksbioavfall från en bostadsfastighet. Anmälningsplikten gäller alla bostadsfastigheter där man komposterar bioavfall från köket. Man behöver inte anmäla kompostering av enbart trädgårdsavfall.

Uppgifterna som inhämtas med komposteringsanmälan läggs in i avfallstransport- och komposteringsregistret. Med hjälp av komposteringsregistret kan man ta hänsyn till det flitiga arbete som komposterarna gör som sorterare av bioavfall när man beräknar den nationella återvinningsgraden för bioavfall. Uppgifterna används också vid planeringen och genomförandet av den fastighetsspecifika separata insamling av bioavfall som är ett alternativ till kompostering, då fastigheter som har anmält till registret att de komposterar inte behöver någon separat insamling av bioavfall.

Notera:

  • Alla bostadsfastigheter med minst fem lägenheter i tätorter ska senast i juli 2022 ha börjat sortera bioavfall antingen genom att ansluta sig till fastighetsspecifik bioavfallstransport eller genom att kompostera bioavfallet själva.
  • Skyldigheten att samla in bioavfall utökas i juli 2024 till att omfatta varje fastighet i tätorter med över 10 000 invånare – även egnahems- och fritidsbostäder. Alternativet är att skaffa en kompost eller ett tömningsbart bioavfallskärl för eget bruk eller tillsammans med sina grannar.

Läs mer här: https://lsjh.fi/sv/jatelaki-uudistui-mita-se-tarkoittaa-kaytannossa/tietoa-biojatteen-kerayksesta/