17.5.2023

Omkörningsfil till återanvändning öppnar i Toppå

Från och med början av juni kan invånarna också ta med sig fullt användbara saker till Toppå när de besöker sorteringsstationen. Mottagningen går under namnet Omkörningsfil till återanvändning, och ingår i ett pilotprojekt som syftar till att utveckla återanvändningen av saker i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) region. Projektet är ett samarbete mellan LSJH och Kestävän Kehityksen Yhdistys ry, som driver Turun Ekotori Återvinningscentralen. I projektet söker man företagspartner och testar en ny slags gemensam mottagning. Omkörningsfilen öppnar för invånarna i Topinpuisto i anslutning till Toppå avfallscentral 5.6.2023.

I projektet Omkörningsfil till återanvändning testar man att ta emot återanvändningsbara saker och material i samband med avfallshanteringstjänsterna. Den nya mottagningen gör det lättare för invånarna att uträtta sina ärenden, eftersom de nu kan packa återanvändningsbara saker samt avfall som ska till sorteringsstationen för återvinning och energi i en och samma last och ta allt till samma adress. 

– Detta pilotprojekt är en välkommen möjlighet för oss att bredda våra tjänster. Önskemålet om en mottagning där man får ”alla tjänster över en disk” återkommer ofta i responsen från kunderna på Turun Ekotori Återvinningscentralen, berättar Jarno Erkamaa, verkställande direktör för Kestävän Kehityksen Yhdistys.

Syftet med projektet är att etablera mottagningen och hanteringen av återanvändningsbara saker från hushållen i regionen både i den tredje sektorn och som ett bredare regionalt samarbetsnätverk.

Nya möjligheter för företag

– Målet med det nya projektet är att företag och samfund i regionen i fortsättningen ska ha bredare möjligheter att få tillgång till återanvändningsbara material och hitta bra samarbeten. Det finns fortfarande enormt mycket outnyttjad affärspotential inom cirkulär ekonomi och på second hand-marknaden, säger Sydvästra Finlands Avfallsservices forsknings- och utvecklingschef Miia Jylhä.

Man vill gärna samarbeta med de företag i regionen som vill utveckla sin affärsverksamhet på återanvändningsmarknaden och i enlighet med principerna om cirkulär ekonomi. Om man hittar en lämplig företagspartner kan man förutom saker som kan användas som de är även ta emot till exempel byggnadsmaterial från invånarna: när en invånare tar med sig gamla fönsterkarmar från renoveringen till mottagningen kan företaget göra till exempel speglar eller inredningselement av dem och sälja dem till sina kunder. Överblivna kakel eller tapetrullar kan säljas som de är eller användas i nya produkter. 

Företagen får möjlighet att prova nya verksamhetsmodeller och drar nytta av samarbetet med övriga cirkulära aktörer i regionen. Fördelarna med det gemensamma utvecklingsarbetet har också identifierats i ett tidigare projekt hos LSJH, där man utvecklade ett koncept med en cirkulär butik i ett företagssamarbete.

Mottagningspunkten i Toppå öppnar i början av juni

Mottagningspunkten Omkörningsfil till återanvändning som öppnar i Toppå känns igen på den orangea containern. Mottagningen är öppen från och med 5.6.2023 må–fr kl. 13–18 samt den sista helgfria lördagen i juni, juli och augusti kl. 11–16. 

Vid punkten tar man emot återanvändningsbara saker som är hela och väl rengjorda. Personal från Turun Ekotori Återvinningscentralen bedömer om sakerna kan återanvändas som de är. De mottagna sakerna skickas till Turun Ekotori för försäljning. På webbplatsen https://turunekotori.fi/topinojan-vastaanotto kan man se vilken typ av saker som man kan lämna in till mottagningspunkten.

Projektet pågår till mars 2025 och delfinansieras av Europeiska unionen. Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) är huvudkoordinator av projektet och Kestävän Kehityksen Yhdistys ry, Turun Ekotori Återvinningscentral, är med och genomför det. Resultaten från projektet rapporteras på den gemensamma projektsidan för centren för cirkulär ekonomi, www.circhubs.fi.

Mer information:  
Miia Jylhä, LSJH, forsknings- och utvecklingschef, 040 867 0114, miia.jylha@lsjh.fi
Jarno Erkamaa, Kestävän Kehityksen Yhdistys, verkställande direktör, 043 822 0171, jarno.erkamaa@turunekotori.fi