17.10.2023

Räfsavfall till sorteringsstationerna avgiftsfritt året om

Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer tar avgiftsfritt emot räfsavfall samt ris och grenar från hushållen året om. Säsongen för räfsavfall är i full gång och det kan tidvis vara mycket folk på sorteringsstationerna. De som tar med sig avfall till Toppå bör observera de förändrade körarrangemangen vid avfallscentralen. Förändringar görs också vid entrén till Bjärnå sorteringsstation. Vid sorteringsstationen i Nystad har mottagningen av räfsavfall gjorts smidigare, vilket gör det lättare att uträtta ärenden vid stationen. 

Hushållen i Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) verksamhetsområde kan ta smålaster med räfsavfall till vilken av LSJH:s sorteringsstationer som helst utan avgift året om. De kan också ta ris och grenar till sorteringsstationerna utan avgift. 

I Nystad tar man emot räfsavfall vid LSJH:s sorteringsstation på adressen Orinkuja 1,  medan ris och grenar tas emot vid VSV-Energias verksamhetsställe på adressen Onkakatu 1. 

Vid övriga av LSJH:s sorteringsstationer tar man emot räfsavfall samt ris och grenar vid samma verksamhetsställe. De ska dock hållas separerade på lasten, då de sorteras på olika ställen på stationerna.  

– Räfsavfallet används för att framställa mull som används vid grönanläggningar, medan ris och grenar blir till flis, berättar LSJH:s materialchef Marko Kokkonen.  

Utnyttja i första hand räfsavfallet på den egna gården 

Som räfsavfall räknas löv, barr, gräs och kottar samt rensade växter och vass. Enligt Kokkonen bör man i första hand utnyttja räfsavfallet på platsen där det uppstod, dvs. på den egna gården. 

– Man kan hacka ner ett tunt lager löv med gräsklipparen på gräsmattan. Grenar och ris kan man i sin tur flisa och använda som blandningsmaterial i komposten eller för att täcka buskarnas rötter, tipsar Kokkonen. 

Om man inte kan utnyttja avfallet på den egna gården är sorteringsstationen den rätta destinationen. 

Mottagningen av räfsavfall har gjorts smidigare i Nystad 

Sorteringsstationen i Nystad inledde sin verksamhet vid årsskiftet. Stationens funktioner utvecklas bland annat baserat på feedback från kunderna. Man har nu gjort det lättare att uträtta ärenden på stationen genom till exempel målade filer.   

– Mottagningen av räfsavfall har också gjorts smidigare. Vi har slutat ta emot avfallet i containrar och har istället byggt ett bås för räfsavfall. I fortsättningen är det alltså ännu lättare att tömma lasten, berättar Kokkonen.              

Observera de förändrade körarrangemangen i Toppå och Bjärnå 

I Toppå och Bjärnå har körarrangemangen förändrats från det vanliga under oktober. Den nuvarande huvudporten vid Toppå avfallscentral används under de pågående byggnadsarbetena bara av personer som kommer med stora laster. 

– Person- och paketbilar som kommer till sorteringsstationen hänvisas att köra in från vägskälet som avviker åt vänster från Pitkäsaarenkatu före huvudporten. Den nya rutten till sorteringsstationen har märkts ut med skyltar och trafikmärken, förklarar Kokkonen. 

Körarrangemangen vid infarten till Bjärnå sorteringsstation förändras den 24 oktober. I fortsättningen svänger man in till stationen direkt till höger från änden av Katajarannantie, dvs. man slipper köra en extra runda runt vattenreningsverket i Bjärnå. Det blir inga förändringar i utfarten från sorteringsstationen, dvs. man rundar vattenreningsverket när man lämnar stationen även i fortsättningen. 

– Förändringarna syftar till att förbättra säkerheten i området, sammanfattar Kokkonen. 

Läs mer om de förändrade trafikarrangemangen vid Toppå avfallscentral och Bjärnå sorteringsstation på LSJH:s webbplats på adressen www.lsjh.fi. 

Mer information

Marko Kokkonen 
 materialchef, LSJH 
 020 728 2180 
 marko.kokkonen@lsjh.fi