28.11.2022

Snart samlar man in avlagda textilier i hela Finland – invånarnas avlagda textilier har redan omvandlats till nya kläder och ullgarn

Från och med början av nästa år utökas den separata insamlingen av avlagda textilier till hela Finland under ledning av de kommunala avfallsanläggningarna. Finländarnas gamla kläder och hemtextilier görs om till återvinningsråvara, som företagen sedan använder för att ersätta en del av den jungfruliga råvaran i sina produkter. Mekaniskt förädlad naturfiber från konsumenternas avlagda textilier omvandlas redan till exempelvis ullgarn samt råvara till nya kläder. Avlagda textilier som innehåller konst- och blandfibrer skulle kunna användas inom olika industriområden, men man har ännu inte hittat någon i Finland som kan utnyttja dem.

Den separata insamlingen av avlagda textilier inleds i hela Finland 2023. För närvarande har man redan samlat in textilier från 20 avfallsanläggningars område, vilket omfattar totalt 4,5 miljoner finländare. 2021 gick totalt 530 000 kilo avlagda textilier igenom Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) textilsortering. I år beräknas siffran stiga till 800 000 kilo. Enbart i Sydvästra Finland uppstår det uppskattningsvis cirka 220 000 kilo, vilket innebär 0,5 kilo avlagda textilier per invånare.

Avfallsanläggningarna som är med i det rikstäckande insamlingsnätverket försorterar invånarnas avlagda textilier inom sina områden på olika håll i Finland och skickar dem till Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) i Åbo för vidareförädling. I Åbo kvalitetskontrollerar man textilmassan och söker den bästa cirkulära återvinningslösningen för varje avlagd textil beroende på dess material. Den del av textilierna som är lämplig för mekanisk öppning av fibrer skickas till LSJH:s anläggning för avlagda textilier i Pemar, där den omvandlas till återvinningsråvara för företagens bruk.

Avlagda textilier omvandlas redan till exempelvis kläder och ullgarn

Råvaran som förädlats av konsumenternas avlagda textilier har redan omvandlats till exempelvis garn, nya kläder och hemtextilier, möbelstoppning och isoleringsmaterial. Bland andra Pirtin Kehräämö har i samarbete med LSJH tillverkat garn av invånarnas gamla yllekläder.

– Det är ohållbart att använda jungfrulig råvara med tanke på att våra naturresurser håller på att försvinna. Det går till exempel åt 2 700 liter vatten för att tillverka en t-shirt av bomull. Genom att ersätta åtminstone en del av det jungfruliga materialet med återvunnet material sparar företagen en hel del naturresurser i sin produktion, säger Aki Honkanen, LSJH:s projektchef för förädlingsanläggningen för avlagda textilier.

Fler företag som kan utnyttja textilier av konst- och blandfibrer sökes

Nu har man sorterat materialflöden med avlagda textilier extra effektivt i ett par års tid och försökt hitta användningskanaler för alla sorterade textilfraktioner. Det har man lyckats med för flera fraktioner; naturmaterial går åt som smör i solsken och skickas till exempel till Infinite Fiber Company för kemisk återvinning. Däremot har man ännu inte hittat någon lösning för konst- och blandfiber i Finland.

Enligt LSJH:s utvecklingsdirektör Teemu Jutila är det för närvarande inte ekonomiskt lönsamt att skicka konst- och blandfiber utomlands på grund av de stigande energi- och logistikkostnaderna.

– Den hittills bästa cirkulära lösningen för textilier av konst- och blandfiber är att utnyttja dem för det inhemska energibehovet. På lång sikt är det dock inte en sådan cirkulär verksamhet som vi vill bedriva, konstaterar Jutila.

Återvinningslösning även för utmanande material genom beslutsamt arbete

Råvara som förädlats av konsumenternas avlagda textilier kan användas inom olika industriområden, som på fibertyg-, mode-, textil-, bygg-, geomaterial-, bil-, hushållsapparat- och möbelmarknaden. Det skulle till exempel kunna användas som möbelstoppning istället för skumplast eller som isolering inom byggindustrin.

LSJH bidrar till att främja återvinningen av textilier bland annat i projekten tExtended och Telavalue, som har som vision att lösa dagens hållbarhets- och avfallsproblem hos textilier med hjälp av cirkulär ekonomi.

– Vi tror på att vi genom ett hårt och beslutsamt arbete kommer att hitta användningskanaler även för utmanande textilmaterial. Vi ber företag inom olika branscher att kontakta oss och diskutera samt testa om man skulle kunna använda textilfiber helt eller delvis som råvara i företagets produkter istället för deras nuvarande material, säger Jutila.

Oavsett det uttjänta plagget eller hemtextilen är av naturfiber eller konstfiber kan invånarna även i fortsättningen lämna in hemmets avlagda textilier till insamlingspunkterna för avlagda textilier i sitt område.

– Avfallsanläggningarna som samlar in avlagda textilier ser till att textilierna skickas till de cirkulärt bästa användningskanalerna baserat på deras material, säger Honkanen.

Hitta din närmaste insamlingspunkt för avlagda textilier på adressen www.kierrätys.info.

 

Mer information: 

Aki Honkanen
 projektchef,
projektet för en förädlingsanläggning för avlagda textilier
 tel. 020 728 2071
 aki.honkanen@lsjh.fi

Teemu Jutila
 utvecklingsdirektör
 tel. 020 728 2102
 teemu.jutila@lsjh.fi