13.9.2023

Tömningarna av även de sista husbolagens förpackningsavfallskärl övergår till LSJH i oktober–november – Ännu finns det tusentals overifierade kärluppgifter

I oktober–november 2023 övertar kommunalt ägda Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) i enlighet med avfallslagen ansvaret för att ordna transporterna av husbolagens förpackningsavfall även i de sista områdena och för de sista kärltyperna. LSJH saknar för närvarande information om uppskattningsvis mer än 3 000 avfallskärl. För att trygga en smidig tömning av avfallskärlen är det viktigt att husbolagen anmäler uppgifterna om avfallskärlen på deras gård till LSJH.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH), som ägs av 18 kommuner, tar i oktober–november över ansvaret för transporten av förpackningsavfall, dvs. metall-, glas-, plast- och kartongförpackningar även för de sista avfallskärlstyperna.

Den 1 oktober tar LSJH över ansvaret för transporten av hjulförsedda förpackningsavfallskärl i Åbo, S:t Karins, Lundo, stam-Pargas, Aura, S:t Mårtens och Pöytis och den 1 november av alla förpackningsavfallskärl i Nystad.

Betydande brister i avfallstransportregistrets uppgifter

Tömningsrutterna för förpackningsavfallskärlen har planerats med bristfälliga uppgifter, eftersom nödvändiga uppgifter fortfarande saknas för över 3 000 avfallskärl.

Som grund för planeringen av tömningsrutterna som börjar i oktober–november använde man Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds transportregister, där man samlat de insamlingsobjekt och avfallskärlen i dem som privata avfallstransportföretag anmält till den regionala avfallshanteringsmyndigheten, dvs. Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd.

– Transportregistret innehåller dock av ett eller annat skäl inte uppgifter om alla objekt och avfallskärl. Det har funnits brister bland annat i avfallskärlens tömningsintervall och information om kärlens storlek, berättar LSJH:s servicedirektör Cati Huhta.

LSJH arbetar för närvarande hårt för att ta reda på den verkliga mängden förpackningsavfallskärl i regionen.

– För att vi ska kunna sköta tömningarna av förpackningsavfall så felxibelt som möjligt under övergångsperioden och smidigt därefter är det extremt viktigt att vi känner till den exakta mängden avfallskärl i fastigheterna. Det är viktigt att veta om man ska åka till en gård för att tömma t.ex. bara ett eller tre kartongförpackningskärl.

Mer aktivitet önskas från disponenterna

I mars informerades husbolagen om ändringarna i transporten av förpackningsavfall, och disponenter och ansvariga ombads då att kontrollera och anmäla uppgifter om bolagets avfallskärl.

– Trots det saknas det uppgifter och finns fortfarande mängder av okontrollerade uppgifter, konstaterar Huhta.

LSJH uppmanar också disponenter för husbolag eller husbolagens kontaktpersoner som är ansvariga för avfallshanteringen i Åbo, S:t Karins, Lundo, stam-Pargas, Aura, S:t Mårtens, Pöytis och Nystad att vara aktiva.

– Om husbolaget ligger i en tätort och har fem eller fler bostäder ska det ha insamlingskärl för totalt sju olika avfallssorter: brännbart blandavfall, bioavfall. papper samt metall-, glas-, kartong- och plastförpackningar, påminner Huhta.

– Man bör tala med disponenten om det finns för få kärl och fråga om de har beställt fler och om uppgifterna om avfallskärl redan skickats in till LSJH, tillägger hon.

Disponenten kan kontrollera och korrigera avfallshanteringsuppgifterna i tjänsten OmaLSJH. Om husbolaget inte har någon disponent kan husbolagets styrelseordförande eller en annan kontaktperson som befullmäktigats av styrelsen be LSJH om inloggningsuppgifter (taloyhtiot@lsjh.fi).

– När uppgifterna stämmer kan man undvika en situation där överfulla kärl på gården orsakar irriterade kontakter från invånarna.

Om husbolagets förpackningsavfallskärl är bakom lås ska man också se till att avfallstransportentreprenörerna som LSJH konkurrensutsatt har tillgång till de låsta avfallsutrymmena.

– Entreprenaderna som börjar i oktober–november har fler låsta avfallspunkter än tidigare entreprenader. Nu är det alltså mycket viktigt att också se till att det går att komma åt låsta avfallspunkter med LSJH:s huvudnyckel för avfallstransport. Det är också viktigt att skicka port- och bomuppgifter, uppgifter om ringportar eller eventuella fjärrkontroller som kan behövas för att komma åt avfallspunkten till LSJH. Det är dock inget tvång att låsa avfallsbodarna, påminner Huhta.

Läs mer om övergången, kontroll av uppgifter samt låsning av avfallspunkter och inlämning av fjärrkontroller (på finska): Avfallslagen förändrades – vilka åtgärder innebär det för husbolagen? – Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (lsjh.fi).

 

Mer information:

Cati Huhta
servicedirektör, LSJH
tel. 020 728 2117
cati.huhta@lsjh.fi

 

FAKTA

Så här gör du i ett husbolag med fem eller fler lägenheter i en tätort

1) Se till att alla de insamlingskärl som lagen förutsätter finns på gården. Om det saknas kärl, be disponenten/den ansvariga för huset att skaffa dem.

2) Kontrollera med disponenten/den ansvariga för huset att uppgifterna om förpacknings- och bioavfallskärl har anmälts till LSJH. Om de inte har anmälts, be disponenten/den ansvariga att göra det utan dröjsmål. Disponenten får vid behov inloggningsuppgifterna till tjänsten OmaLSJH genom att kontakta taloyhtiot@lsjh.fi.

3) Vänta på att de nya tömningarna kommer igång.