För företag

Våra tjänster för företag i området

Avfall som uppkommer då näringsverksamhet idkas hanteras i huvudsak utanför den kommunala avfallshanteringen. Företagen, affärerna, den privata serviceverksamheten och industri- och produktionsanläggningarna ansvarar för sin egen avfallshantering och skaffar de tjänster de behöver av privata företag inom avfallsbranschen.

Om inget företag inom avfallsbranschen kan erbjuda en rimligt tillgänglig mottagningstjänst, kan företaget på grund av bristande utbud av andra tjänster be LSJH om tjänsten inom ramen för kommunens skyldighet att ordna avfallshantering i andra hand (avfallslagen 33 §). Begäran görs via Materiaalitori som underhålls av Motiva.

Avfall från företagsverksamhet: gör såhär

  1. Ta reda på lokala mottagnings- och hanteringstjänster för ditt avfall och kom överens om hanteringen med tjänstleverantören som du valt.
  2. Om du inte kan hitta en lämplig tjänstleverantör, registrera dig på www.materiaalitori.fi.  
  3. Bekanta dig med olika tjänstleverantörers annonser på Materiaalitori.
  4. Gör vi behov din egen annons om att du söker en tjänstleverantör. Lät annonsen ligga uppe i minst 14 dagar.
  5. Om du inte har fått ett lämpligt erbjudande innan annonsens utgångstid, kan du vid behov överföra den till LSJH som ansökan om TSV-tjänst.

När du i brist på andra mottagningsmöjligheter skickar ansökan om TSV-tjänst till LSH, kommer vi först att utreda om avfallets mängd och sammansättning är sådan, att det kan hanteras av våra processer. Ifall det visar sig vara så, kan vi via Materiaalitori göra ett TSV-avtal för 3 år framåt.