Taloyhtiöt

Taloyhtiön jätehuolto

Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Kiinteistöllä voi olla käytössään jätepiste, joka on tarkoitettu vain kyseisen kiinteistön käyttöön. Jätteiden keräyksen voi kuitenkin yhtä lailla toteuttaa myös kimpassa naapurikiinteistön tai -kiinteistöjen kanssa, joko kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen jätelajien osalta.

Kerros- ja rivitaloissa tulee sekajätteen lisäksi järjestää hyötyjätteiden erilliskeräys seuraavasti:

 • Biojäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli jos kiinteistö sijaitsee taajamassa ja siinä on vähintään 5 asuinhuoneistoa.
 • Biojäte viimeistään 19.7.2024 jos kiinteistö sijaitsee 10 000 asukkaan taajamassa ja siinä on vähintään 1 asuinhuoneisto.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Keräysvelvoitteet on määritelty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan antamissa jätehuoltomääräyksissä. Pienemmät taloyhtiöt voivat liittyä hyötyjätteiden keräykseen vapaaehtoisesti.

Voit tilata taloyhtiöösi jäteastiat LSJH:n kuljetusten piirissä oleville jätteille vaivattomasta avaimet käteen -tyyppisestä astiapalvelustamme.

JätelajiAsuntojen määrä,
kiinteistö taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö yli 10 000
asukkaan taajamassa
Asuntojen määrä,
kiinteistö taajaman
ulkopuolella
Sekajäte1 tai enemmän1 tai enemmän1 tai enemmän
Biojäte5 tai enemmän 1 tai enemmän *
Metalli (pakkaukset
ja pienmetalli)
5 tai enemmän
Lasipakkaukset5 tai enemmän
Muovipakkaukset5 tai enemmän
Kartonkipakkaukset5 tai enemmän
KeräyspaperiKuten jätelain 49 ja 50 § määräävät

* viimeistään 19 päivästä heinäkuuta 2024

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee aina tehdä kompostointi-ilmoitus.

Jätteenkuljetukseen liittyminen

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella on jätteenkuljetusten osalta käytössä kaksi eri kuljetusjärjestelmää: kunnan, eli LSJH:n kilpailuttamat jätteenkuljetukset sekä kiinteistön haltijan kilpailuttamat jätteenkuljetukset. Alta löydät tarkemmat tiedot alueesi kuljetusjärjestelmästä.

Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla jätteenkuljetuksesta sovitaan LSJH:n kanssa sekajätteen, biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä metallipakkausten ja pienmetallin osalta. Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0200 47470 tai taloyhtiot@lsjh.fi. Hinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan määräämään taksaan.

LSJH:n kuljetusten piirissä oleville jätteille voit tilata taloyhtiön jäteasiat vaivattomasta avaimet käteen -tyyppisestä astiapalvelustamme.

Keräyspaperin kuljetuksista sovitaan tuottajayhteisöä edustava Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa.

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, Pöytyällä, Paraisten pääsaarella, Ruskolla (pois lukien Vahto), Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa riippuu jätteenkuljetuksesta sopiminen jätelajista.

 • Sekajäte: Isännöitsijä, huoltoyhtiö tai muu taloyhtiön edustaja kilpailuttaa ja tekee kiinteistökohtaisen tyhjennyssopimuksen yksityisten yrittäjien kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan.

 • Biojäte: Isännöitsijä, huoltoyhtiö tai muu taloyhtiön edustaja kilpailuttaa ja tekee kiinteistökohtaisen tyhjennyssopimuksen yksityisten yrittäjien kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Biojätteen kuljetukset siirtyvät uuden jätelain myötä Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) kilpailuttamiksi asteittain vuoden 2024 tammi-heinäkuun aikana (aikataulua tarkennetaan kilpailutusten päätyttyä).

 • Pakkausjätteet (kartonki, muovi, lasi ja pienmetalli): Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät uuden jätelain myötä LSJH:n vastuulle vuoden 2023 aikana alla kirjattujen siirtymäaikojen mukaisesti. Ennen siirtymäajankohtaa isännöitsijä, huoltoyhtiö tai muu taloyhtiön edustaja kilpailuttaa ja tekee kiinteistökohtaisen tyhjennyssopimuksen yksityisten yrittäjien kanssa. Jätteenkuljettaja laskuttaa asiakastaan palvelusta oman hinnastonsa mukaan. Siirtymäajankohdan jälkeen jätteenkuljetuksesta sovitaan LSJH:n kanssa. Jätteenkuljetukseemme liitytään ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0200 47470 tai taloyhtiot@lsjh.fi. Hinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan määräämään taksaan.
  • Kiinteistöillä erilliskerättävien pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät LSJH:n kilpailuttamiksi porrastetusti 1.7.2023 alkaen alueesta ja astiatyypistä riippuen:
   • 1.7.2023: Rusko, Paimio, Salo ja Sauvo – kaikki astiatyypit
   • 1.7.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä ja Turku – muut kuin pyörälliset jäteastiat
   • 1.10.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä, Turku – pyörälliset jäteastiat
   • 1.11.2023: Uusikaupunki – kaikki astiatyypit
   • Puristimet ja paalatut pakkausjätteet sekä kartonkirullakot siirtyvät LSJH:n kuljetusten piiriin pyörällisten jäteastioiden aikataulussa.
  • LSJH:n kuljetusten piirissä oleville jätteille voit tilata taloyhtiön jäteasiat vaivattomasta avaimet käteen -tyyppisestä astiapalvelustamme.
 • Keräyspaperi: Kuljetuksista sovitaan tuottajayhteisöä edustava Encore Ympäristöpalvelut Oy:n kanssa.

Taloyhtiön ohjeellinen jäteastiatarve

Olemme laskeneet eri kokoisille taloyhtiöille tarvittavien jäteastioiden määrän ja niiden tyhjennysvälit. Jätemäärään vaikuttaa asukkaiden määrän lisäksi myös asuntojen käyttöaste ja -tarkoitus. Paras ratkaisu syntyy usein kokeilemalla ja tyhjennysvälejä voi muuttaa, jos jokin astia täyttyykin nopeammin kuin aluksi on suunniteltu. Tästä laskurista näet helposti suuntaa-antavat astiamääräsuositukset tyhjennysväleineen.


Taloyhtiöille joissa on yli 60 asukasta suosittelemme pyörällisten jäteastioiden sijaan syväkeräysjärjestelmää.

Tyhjennysvälit

Jäteastiat tulee tyhjentää kunnan jätehuoltomääräyksissä määriteltyjen tyhjennysvälien mukaisesti. Huomioithan, että jäteastiat on tyhjennettävä niin usein, että kaikki jätteet mahtuvat astiaan ja astioiden kannet sulkeutuvat kunnolla.

JätelajiPisin tyhjennysväli kesäaikana (vko 18⁠—40)Pisin tyhjennysväli talviaikana (vko 41⁠—17)
Sekajäte4 viikkoa4 viikkoa
8 viikkoa*
Sekajäte, kun biojäte kerätään tai kompostoidaan erikseen16 viikkoa16 viikkoa
Biojäte2 viikkoa2 viikkoa
4 viikkoa *
Biojäte joka kerätään
tuulettuvaan biojäteastiaan,
syväkeräysastiaan, tai
jäähdytettyyn jätehuoneeseen
sijoitettuihin jäteastioihin
4 viikkoa4 viikkoa
Pakkausjätteet **24 viikkoa24 viikkoa
* Talviaikana taajaman ulkopuolella olevilla kiinteistöillä
** Kartonki-, muovi-ja lasipakkaukset sekä metallipakkaukset ja pienmetalli

Jätepisteen lukitseminen

Jätepisteen lukitsemiseen liittyvistä yleisistä käytännöistä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Aluekohtaiset, kuljetusjärjestelmäeroista johtuvat lukitusjärjestelmäohjeistukset löydät alempaa tältä sivulta. Jätepisteen lukitseminen jätehuollon takia ei ole pakollista.

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastian sijoituspaikalle johtavan reitin ja kiinteistö kuuluu kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen piiriin (toisin sanoen LSJH vastaa vähintään yhden kiinteistöllä kerättävän jätelajin tyhjennyksestä), on lukitus järjestettävä siten, että LSJH:n yleisavain sopii oveen tai lukkoon. Lukituksessa on ensisijaisesti käytettävä kaksoispesälukkoa. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta.

LSJH:n kuljetusten piirissä jo entuudestaan olevat lukitut jätepisteet on lukittu Abloyn Sento-lukitusjärjestelmällä. Näitä lukituksia ei toistaiseksi tarvitse vaihtaa.

Uusien jätepisteiden lukitus toteutetaan iLOQ S5 -järjestelmään. Isännöitsijän tai muu vastuuhenkilö tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Kiinteistön haltija vastaa jätehuoltomääräysten mukaisesti lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista, sekä lukkojen toimintakunnosta.

Uusi lukitusjärjestelmä helpottaa jätteenkuljettajan työtä ja yksinkertaistaa avainten hallintaa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön jätepisteen lukitus on järjestettävä siten, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lukkoon sopii LSJH:n yleisavain.

iLOQ-järjestelmän käyttöönoton edut:

 • Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat jatkossakin käyttää nykyisiä avaimiaan jätepisteen avaamiseen
 • iLOQ S5 -lukot eivät vaadi paristoja ja niiden asennus olemassa olevan lukkosylinterin tilalle on helppoa ja nopeaa
 • Sähköinen avainjärjestelmä mahdollistaa paremman avainten seurannan ja niiden käytöstä poiston
 • Kuljettajien työ helpottuu ja nopeutuu, kun satojen avainten nipuista siirrytään yhteen avaimeen
 • Kiinteistöjen turvallisuus paranee ja vahinkotilanteiden selvittäminen helpottuu avainten lokitietojen avulla

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa numerokoodilla, kaukosäätimellä tai puhelinsoitolla, asiasta on ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelun kautta. Kaukosäätimiä tulee lisäksi toimittaa neljä (4) kappaletta LSJH:n Turun toimistoon. Kaukosäätimet voi toimittaa paikan päälle (Kuormakatu 17, arkisin klo 9–15) tai lähettää ne postitse osoitteeseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy / Taloyhtiöt, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Postitse toimitettavien kaukosäätimien mukana tulee toimittaa alla oleva Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake lähettäjän osalta täytettynä. LSJH täydentää lomakkeen ja toimittaa tämän jälkeen siitä kopion lähettäjälle.

Pakkausjätteiden, eli lasi-, metalli-, muovi- ja kartonkipakkausten kuljetusten siirtyminen LSJH:lle vuoden 2023 aikana tuo mukanaan muutoksia kahden kuljetusjärjestelmän alueen kiinteistöjen jätepisteen lukitukseen. Käyttöön otetaan LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä.

Isännöitsijän tai muu vastuuhenkilö tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Kiinteistön haltija vastaa jätehuoltomääräysten mukaisesti lukituksen hankinta- ja ylläpitokustannuksista, sekä lukkojen toimintakunnosta.

Lukittujen jätepisteiden, joissa kerätään pakkausjätteitä, tulee olla LSJH:n iLOQ S5 -järjestelmässä seuraaviin päivämääriin mennessä, alueesta ja jäteastiatyypistä riippuen:

 • 1.7.2023: Paimio, kanta-Rusko, Salo ja Sauvo –> kaikki jäteastiatyypit
 • 1.7.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä ja Turku –> etukuormaussäiliöt ja syväkeräyssäiliöt, eli muut kuin pyörälliset jäteastiat
 • 1.10.2023: Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, kanta-Parainen, Pöytyä, Turku –> 120–1100 litran pyörälliset jäteastiat
 • 1.11.2023: Uusikaupunki –> kaikki jäteastiatyypit
 • Puristimet ja paalatut pakkausjätteet sekä kartonkirullakot siirtyvät LSJH:n kuljetusten piiriin pyörällisten jäteastioiden aikataulussa.

LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä ei korvaa muiden urakoitsijoiden mahdollisesti käytössä olevia avaimia tai lukitusjärjestelmiä kahden kuljetusjärjestelmän alueella. Lukitusjärjestelmän muutoksen toteutuksessa on huomioitava, että polttokelpoisen sekajätteen, biojätteen ja keräyspaperin tyhjentäjät pääsevät yhä kulkemaan jätepisteelle. Nämä kahden kuljetusjärjestelmän alueet ovat Aura, Kaarina, Lieto, Marttila, Paimio, Pöytyä, Paraisten pääsaari, Rusko (pois lukien Vahto), Salo, Sauvo, Turku ja Uusikaupunki. Näillä alueilla voi pääsyn lukitulle jätepisteelle toteuttaa seuraavilla tavoilla:

1. Taloyhtiö asentaa LSJH:n sarjaan sarjoitetun kaksoispesälukon ja tilaa LSJH:n avainpesään sopivan avaimen myös muille kiinteistöllä tyhjennyksiä suorittaville kuljetusyhtiöille.

Muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tilataan BLC Turvan kautta. Myös avainhankinta on taloyhtiölle omakustanteinen. Asiakas ja BLC Turva sopivat kustannuksista keskenään.

Muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tilataan BLC Turvan kautta seuraavasti:

 • Taloyhtiön edustaja pyytää BLC Turvaa kirjallisesti (sähköposti osoitteeseen huoltotilaukset.turku@blc.fi) tekemään avaimen, joka sopii LSJH:n jätteenkuljettajan sarjaan sarjoitettuun avainpesään. Avaimeen ohjelmoidaan vain ne kohteet, jotka asiakas ilmoittaa.
 • Tilaukseen kirjataan tiedot
  • kohteesta/kohteista (kiinteistön nimi ja osoite, sekä LSJH:n asiakasnumero, jos tämä on tiedossa) sekä
  • urakoitsija, jolle avain teetetään

Jokainen LSJH:n kanssa sopimuksen tehnyt iLOQ-valtuutettu lukkoliike voi edelleen tehdä avainpesiä LSJH:n sarjaan, mutta muille kuljetusyhtiöille tulevat avaimet tulee tilata BLC Turvalta.

2. Lukitusmuutos toteutetaan siten, että muiden kuljetusyhtiöiden kuljettajat pääsevät yhä kulkemaan jätepisteelle omalla avaimellaan ja LSJH:n kilpailuttaman yhtiön kuljettaja omalla avaimellaan.

Lukituksen voi tässä tapauksessa toteuttaa seuraavilla tavoilla:

 • Kaksoispesälukko, johon sopii asukkaiden ja LSJH:n avain + putkilukko, johon käy polttokelpoista sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän kuljetusyhtiön avain.
 • Kaksoispesälukko, johon sopii asukkaiden ja polttokelpoista sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän kuljetusyhtiön avain + putkilukko, johon käy LSJH:n avain.
 • Lukko, johon sopii asukkaiden avain + putkilukko, johon käy LSJH:n avain + putkilukko, johon käy polttokelpoista sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän yhtiön avain.
 • Riippulukko + putkilukko, johon käy LSJH:n avain + putkilukko, johon käy polttokelpoista sekajätettä, biojätettä sekä paperia tyhjentävän yhtiön avain.
 • Koodilukko. Kiinteistön vastuulla on ilmoittaa koodi LSJH:lle ja muille kuljetusyhtiöille.

Putkilukko on sijoitettava jäteastialle johtavan reitin välittömään läheisyyteen. Kiinteistön vastuulla on laittaa kiinteistön jätepisteen lukkoon sopiva avain putkeen.

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa numerokoodilla, kaukosäätimellä tai puhelinsoitolla, asiasta on ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelun kautta. Kaukosäätimiä tulee lisäksi toimittaa neljä (4) kappaletta LSJH:n Turun toimistoon. Kaukosäätimet voi toimittaa paikan päälle (Kuormakatu 17, arkisin klo 9–15) tai lähettää ne postitse osoitteeseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy / Taloyhtiöt, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Postitse toimitettavien kaukosäätimien mukana tulee toimittaa alla oleva Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake lähettäjän osalta täytettynä. LSJH täydentää lomakkeen ja toimittaa tämän jälkeen siitä kopion lähettäjälle.

Taloyhtiön tehtävänä on informoida kilpailuttamaansa kuljetusyhtiötä mahdollisista heitä koskevista kiinteistön jätepisteen lukitukseen tehtävistä muutoksista.

Uusien jätepisteiden lukitus on syytä toteuttaa iLOQ S5 -järjestelmään. Mikäli olemassa oleva lukitsematon jätepiste halutaan muuttaa lukolliseksi, on myös tämä syytä ottaa heti alusta lähtien käyttöön iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä.

MIKSI LUKITUSJÄRJESTELMÄ UUDISTUU?

Uusi lukitusjärjestelmä helpottaa jätteenkuljettajan työtä ja yksinkertaistaa avainten hallintaa. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön jätepisteen lukitus on järjestettävä siten, että kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa lukkoon sopii LSJH:n yleisavain.

iLOQ-järjestelmän käyttöönoton edut:

 • Kiinteistön asukkaat ja huoltoyhtiöt voivat jatkossakin käyttää nykyisiä avaimiaan jätepisteen avaamiseen
 • iLOQ S5 -lukot eivät vaadi paristoja ja niiden asennus olemassa olevan lukkosylinterin tilalle on helppoa ja nopeaa
 • Sähköinen avainjärjestelmä mahdollistaa paremman avainten seurannan ja niiden käytöstä poiston
 • Kuljettajien työ helpottuu ja nopeutuu, kun satojen avainten nipuista siirrytään yhteen avaimeen
 • Kiinteistöjen turvallisuus paranee ja vahinkotilanteiden selvittäminen helpottuu avainten lokitietojen avulla

Jätehuollon perusmaksu

Jäteastian tyhjennyksistä maksettavien maksujen lisäksi koko Lounais-Suomen Jätehuollon alueella kerätään jätehuollon perusmaksua. LSJH laskuttaa vuosittain jätehuollon perusmaksun kaikilta vakituisesti asutuilta asunnoilta sekä käyttökelpoisilta vapaa-ajan asunnoilta.