Jätelaki muuttui – mitä toimenpiteitä tämä tuo mukanaan taloyhtiöille?

Jätelain muutoksen myötä LSJH vastaa jatkossa taloyhtiöiden hyötyjätteiden jätteenkuljetuksista. Hyötyjätteitä ovat kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli sekä biojäte. Muutokset astuvat voimaan pakkausjätteiden osalta vuoden 2023 aikana ja biojätteen osalta vuoden 2024 alkupuoliskon aikana.

Kiinteistön puolelta vaadittavat toimenpiteet

Jotta kiinteistöllä säästytään kuljetusten palvelukatkoilta siirtymävaiheessa ja astiatyhjennykset saadaan tehtyä totuttuun tapaan, vaaditaan taloyhtiön puolelta isännöitsijältä tai muulta taloyhtiön jätehuollosta vastaavalta seuraavia toimenpiteitä:

1. Tarkista, että kiinteistöltä löytyy velvoitteiden mukaiset jäteastiat

Keräysvelvoitteet

Asuinkiinteistöillä tulee olla seuraavat jäteastiat:

 • Kiinteistössä on vähintään 5 asuinhuoneistoa ja se sijaitsee taajamassa: sekajäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli sekä biojäte.
 • Kiinteistössä on vähintään 1 asuinhuoneisto ja se sijaitsee 10 000 asukkaan taajamassa: sekajäte sekä uutena biojäte viimeistään 19.7.2024. Pakkausjätteiden keräykseen voi liittyä vapaaehtoisesti.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske niitä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Kiinteistöllä voi olla käytössään jätepiste, joka on tarkoitettu vain kyseisen kiinteistön käyttöön. Jätteiden keräyksen voi kuitenkin yhtä lailla toteuttaa myös kimpassa naapurikiinteistön tai -kiinteistöjen kanssa, joko kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen jätelajien osalta.

Astiapalvelu

Voit tilata taloyhtiöösi jäteastiat LSJH:n kuljetusten piirissä oleville jätteille vaivattomasta avaimet käteen -tyyppisestä astiapalvelustamme.

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli määritellään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Huomioithan, että jäteastiat on kuitenkin tyhjennettävä niin usein, että kaikki jätteet mahtuvat astiaan ja astioiden kannet sulkeutuvat kunnolla. Lisätietoja tyhjennysväleistä löydät Taloyhtiöt-sivulta kohdasta ”Tyhjennysvälit”.

2. Ilmoita jäteastiatiedot LSJH:lle

Kiinteistön jäteastiat ovat ainoastaan kyseisen kiinteistön käytössä

Tarkista OmaLSJH-palvelusta, ovatko nykyisen kuljetusyhtiösi jätteenkuljetusrekisteriin ilmoittamat tiedot kiinteistösi jäteastioidesi määrästä, koosta ja tyhjennysrytmeistä oikein. Löydät tiedot ”Hyväksyntää odottavat palvelut” -kohdan alta. Jos tiedot ovat oikein, voit hyväksyä palvelun. Jos jokin tieto ei täsmää, on sinun hylättävä palveluehdotus sen osalta ja kirjata tämän jälkeen astia oikeilla tiedoilla ”Tilaa palvelu” -painikkeen kautta.

Mikäli OmaLSJH:sta puuttuu tietoja kiinteistösi jäteastioista, ei niitä ole ollut saatavilla jätteenkuljetusrekisteristä. Pyydä tässä tapauksessa nykyiseltä kuljetusyritykseltä listaus kiinteistösi jäteastioista ja niiden tyhjennysrytmistä, ellei sinulla ole tätä tietoa entuudestaan. Tämän jälkeen voit lisätä puuttuvat astiat oikeilla tiedoilla ”Tilaa palvelu” -painikkeen kautta.

Tunnukset OmaLSJH-palveluun

Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia OmaLSJH-palveluun, saat ne ja ohjeet kirjautumiseen lähettämällä seuraavat tiedot otsikolla ”Käyttäjätunnustilaus” osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi: 

 • Nimesi
 • Isännöitsijätoimiston nimi / Taloyhtiön nimi ja osoite (jos yksittäinen kohde) sekä roolisi taloyhtiössä (esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja)
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Puhelinnumerosi

OmaLSJH-tietopankki

Olemme koostaneet OmaLSJH-tietopankin, josta löydät vastauksia useimpiin järjestelmän käytössä eteen tuleviin kysymyksiin sekä muihin muutosajan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kiinteistöllä on yhteiset jäteastiat yhden tai useamman taloyhtiön kanssa

Useamman kiinteistön yhteisen jätepisteen tai yhteisten jäteastioiden tietoja ei voi hyväksyä OmaLSJH-palvelun kautta, vaan näiden tiedot on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi. Palvelut kirjataan LSJH:n toimesta, jotta kohteen tiedot saadaan linkitettyä niin kutsutun kimpan alle.

Kiinteistöjen yhteisten kimppa-astioiden osalta tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Kuka toimii yhteispisteen vastaavana ja vastaavan yhteystiedot.
 • Kimpassa mukana olevien kiinteistöjen tiedot ja kunkin yhteispisteessä olevan kiinteistön käyttöosuus (%).
 • Laskutustiedot ja mahdollinen viitetoive.
 • Yhteisten jäteastioiden sijaintiosoite ja tarvittaessa kuvaus/karttakuva siitä, missä piste sijaitsee.
 • Mitä jätelajeja yhteispisteellä kerätään (astiakoko ja -määrä) sekä toivottu tyhjennysväli kullekin jätelajille.

3. Järjestä lukitus LSJH:n sarjaan, jos piste on lukittu

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioille johtavan reitin ja LSJH vastaa yhden tai useamman jäteastian tyhjennyksistä, on lukitus järjestettävä siten, että LSJH:n yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on ensisijaisesti käytettävä kaksoispesälukkoa. Toissijaisesti voi kohteen jätepisteen lukkoon sopivan avaimen laittaa LSJH:n sarjaan sarjoitettuun putkilukkoon. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta. Mikäli käytössä on putkilukko, on kiinteistön vastuulla myös laittaa kiinteistön jätepisteen lukkoon sopiva avain putkeen.

Huomioitavaa lukituksen osalta Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, kanta-Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla (pois lukien Vahto), Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, Paimiossa, kanta-Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla (pois lukien Vahto), Salossa, Sauvossa, Turussa ja Uudessakaupungissa on käytössä LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä. LSJH:n iLOQ S5 -lukitusjärjestelmä ei korvaa muiden urakoitsijoiden mahdollisesti käytössä olevia avaimia tai lukitusjärjestelmiä, joten muutoksen toteutuksessa on huomioitava, että polttokelpoisen sekajätteen, biojätteen ja keräyspaperin tyhjentäjät pääsevät yhä kulkemaan jätepisteelle. Lue lisää kahden kuljetusjärjestelmän alueen kiinteistöjen jätepisteen lukituksen toteutuksesta Taloyhtiöt-sivulta kohdasta ”Jätepisteen lukitseminen”.

Huomioitavaa lukituksen osalta Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdossa

Kemiönsaaren, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paraisten saariston, Raision ja Ruskon Vahdon LSJH:n kuljetusten piirissä jo entuudestaan olevat lukitut jätepisteet on lukittu Abloyn Sento-lukitusjärjestelmällä. Näitä lukituksia ei toistaiseksi tarvitse vaihtaa. Uusien jätepisteiden lukitus toteutetaan iLOQ S5 -järjestelmään. Isännöitsijä tai muu vastuuhenkilö tilaa avainpesät ja asennustyöt valitsemaltaan iLOQ-valtuutetulta lukkoliikkeeltä. Tilauksen yhteydessä mainitaan, että kyseessä on LSJH:n jätteenkuljetuksen lukitusjärjestelmä. Lue lisää lukituksen toteuttamisesta Taloyhtiöt-sivulta kohdasta ”Jätepisteen lukitseminen”.

4. Ilmoita mahdolliset puomi- ja porttitiedot

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa numerokoodilla tai puhelinsoitolla, on asiasta ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelussa.

5. Ilmoita mahdolliset kaukosäätimet ja toimita LSJH:lle

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa kaukosäätimellä, on asiasta ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelussa. Kaukosäätimiä tulee lisäksi toimittaa neljä (4) kappaletta LSJH:n toimistolle Turun Orikedolle. Kaukosäätimet voi viedä toimistolle arkisin klo 9–15 tai vaihtoehtoisesti postittaa ne postitse osoitteeseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy / Taloyhtiöt, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Postitse toimitettavien kaukosäätimien mukana on lähetettävä alla oleva Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake lähettäjän osalta täytettynä. LSJH täydentää lomakkeen ja toimittaa siitä kopion lähettäjälle.