Jätelaki muuttui – mitä toimenpiteitä tämä tuo mukanaan taloyhtiöille?

Jätelain muutoksen myötä LSJH vastaa jatkossa taloyhtiöiden hyötyjätteiden jätteenkuljetuksista. Hyötyjätteitä ovat kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli sekä biojäte. Muutokset astuivat voimaan pakkausjätteiden osalta vuonna 2023. Biojätteen osalta muutokset tulivat voimaan vuoden 2024 alkupuoliskolla.

Kiinteistön puolelta vaadittavat toimenpiteet

Jotta kiinteistöllä säästytään kuljetusten palvelukatkoilta siirtymävaiheessa ja astiatyhjennykset saadaan tehtyä totuttuun tapaan, vaaditaan taloyhtiön puolelta isännöitsijältä tai muulta taloyhtiön jätehuollosta vastaavalta seuraavia toimenpiteitä:

Keräysvelvoitteet

Asuinkiinteistöillä tulee olla vähintään seuraavat jäteastiat:

 • Kiinteistössä on vähintään 5 asuinhuoneistoa ja se sijaitsee taajamassa: sekajäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, metallipakkaukset ja pienmetalli sekä biojäte.
 • Kiinteistössä on vähintään 1 asuinhuoneisto ja se sijaitsee yli 10 000 asukkaan taajamassa: sekajäte sekä uutena biojäte alueesta riippuen viimeistään 1.1., 26.2. tai 13.5.2024 mennessä. Pakkausjätteiden keräykseen voi liittyä vapaaehtoisesti.
 • Kiinteistössä on vähintään 1 asuinhuoneisto ja se sijaitsee edellä mainittujen taajama-alueiden ulkopuolella: sekajäte. Biojätteen ja pakkausjätteiden keräykseen voi liittyä vapaaehtoisesti vapaaehtoisen erilliskeräyksen alueella.

Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske niitä kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Kompostoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Astiapalvelu

Voit tilata taloyhtiöösi jäteastiat LSJH:n kuljetusten piirissä oleville jätteille vaivattomasta avaimet käteen -tyyppisestä astiapalvelustamme.

Kiinteistöllä voi olla käytössään jätepiste, joka on tarkoitettu vain kyseisen kiinteistön käyttöön. Jätteiden keräyksen voi kuitenkin yhtä lailla toteuttaa myös kimpassa naapurikiinteistön tai -kiinteistöjen kanssa, joko kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen jätelajien osalta.

Jäteastiatietojen ilmoittaminen riippuu siitä, onko jätepiste yhden vai useamman kiinteistön käytössä.

Kiinteistön jäteastiat ovat ainoastaan kyseisen kiinteistön käytössä

Tarkista OmaLSJH-palvelusta, ovatko nykyisen kuljetusyhtiösi jätteenkuljetusrekisteriin ilmoittamat tiedot kiinteistösi jäteastioidesi määrästä, koosta ja tyhjennysrytmeistä oikein. Löydät tiedot ”Hyväksyntää odottavat palvelut” -kohdan alta.

Jos tiedot ovat oikein, voit hyväksyä palvelun. Jos jokin tieto ei täsmää, on sinun hylättävä palveluehdotus sen osalta ja kirjata tämän jälkeen astia oikeilla tiedoilla ”Tilaa palvelu” -painikkeen kautta.

Mikäli OmaLSJH:sta puuttuu tietoja kiinteistösi jäteastioista, ei niitä ole ollut saatavilla jätteenkuljetusrekisteristä. Pyydä tässä tapauksessa nykyiseltä kuljetusyritykseltä listaus kiinteistösi jäteastioista ja niiden tyhjennysrytmistä, ellei sinulla ole tätä tietoa entuudestaan. Tämän jälkeen voit lisätä puuttuvat astiat oikeilla tiedoilla ”Tilaa palvelu” -painikkeen kautta. Saman ”Tilaa palvelu” -painikkeen kautta saat myös tehtyä uusia tyhjennys- ja astiatilauksia.

OmaLSJH-tietopankki

Olemme koostaneet OmaLSJH-tietopankin, josta löydät vastauksia useimpiin järjestelmän käytössä eteen tuleviin kysymyksiin sekä muihin muutosajan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kiinteistöllä on yhteiset jäteastiat yhden tai useamman taloyhtiön kanssa

Useamman kiinteistön yhteisen jätepisteen tai yhteisten jäteastioiden tietoja ei voi hyväksyä OmaLSJH-palvelun kautta, vaan näiden tiedot on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi. Palvelut kirjataan LSJH:n toimesta, jotta kohteen tiedot saadaan linkitettyä niin kutsutun kimpan alle.

Kiinteistöjen yhteisten kimppa-astioiden osalta tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Kuka toimii yhteispisteen vastaavana ja vastaavan yhteystiedot.
 • Kimpassa mukana olevien kiinteistöjen tiedot ja kunkin yhteispisteessä olevan kiinteistön käyttöosuus (%).
 • Laskutustiedot ja mahdollinen viitetoive.
 • Yhteisten jäteastioiden sijaintiosoite ja tarvittaessa kuvaus/karttakuva siitä, missä piste sijaitsee.
 • Mitä jätelajeja yhteispisteellä kerätään (astiakoko ja -määrä) sekä toivottu tyhjennysväli kullekin jätelajille.

Tunnukset OmaLSJH-palveluun

Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia OmaLSJH-palveluun, saat ne ja ohjeet kirjautumiseen lähettämällä seuraavat tiedot otsikolla ”Käyttäjätunnustilaus” osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi

 • Nimesi
 • Isännöitsijätoimiston nimi / Taloyhtiön nimi ja osoite (jos yksittäinen kohde) sekä roolisi taloyhtiössä (esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja)
 • Sähköpostiosoitteesi
 • Puhelinnumerosi

Jäteastioiden tyhjennysvälit

Jäteastioiden pisin mahdollinen tyhjennysväli määritellään kunnan jätehuoltomääräyksissä. Huomioithan, että jäteastiat on kuitenkin tyhjennettävä niin usein, että kaikki jätteet mahtuvat astiaan ja astioiden kannet sulkeutuvat kunnolla. Lisätietoja tyhjennysväleistä löydät Tyhjennysvälit-sivulta.

Jos kiinteistön haltija on lukinnut jäteastioille johtavan reitin ja LSJH vastaa yhden tai useamman jäteastian tyhjennyksistä, on lukitus järjestettävä siten, että LSJH:n yleisavain sopii lukkoon. Lukituksessa on ensisijaisesti käytettävä kaksoispesälukkoa. Toissijaisesti voi kohteen jätepisteen lukkoon sopivan avaimen laittaa LSJH:n sarjaan sarjoitettuun putkilukkoon. Kiinteistön haltija vastaa lukituksen asennus- ja huoltokustannuksista sekä lukituksen toimintakunnosta. Mikäli käytössä on putkilukko, on kiinteistön vastuulla myös laittaa kiinteistön jätepisteen lukkoon sopiva avain putkeen. Lue lisää lukituksen toteuttamisesta Jätepisteen lukitseminen -sivulta.

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa numerokoodilla tai puhelinsoitolla, on asiasta ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelussa.

Mikäli kulku jätepisteelle on estetty esimerkiksi portilla tai puomilla, joka aukeaa kaukosäätimellä, on asiasta ilmoitettava osoitteeseen taloyhtiot@lsjh.fi tai OmaLSJH-palvelussa. Kaukosäätimiä tulee lisäksi toimittaa neljä (4) kappaletta LSJH:n toimistolle Turun Orikedolle. Kaukosäätimet voi viedä toimistolle arkisin klo 9–15 tai vaihtoehtoisesti postittaa ne postitse osoitteeseen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy / Taloyhtiöt, Kuormakatu 17, 20380 Turku. Postitse toimitettavien kaukosäätimien mukana on lähetettävä alla oleva Jätepisteen kaukosäätimen luovutuslomake lähettäjän osalta täytettynä. LSJH täydentää lomakkeen ja toimittaa siitä kopion lähettäjälle.