Kiinteistöllä kerättävät jätelajit

Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Taloyhtiöllä voi olla jätepiste, joka on tarkoitettu vain kyseisen taloyhtiön asukkaiden käyttöön. Jätteiden keräyksen voi kuitenkin yhtä lailla toteuttaa myös kimpassa naapuritaloyhtiön tai -taloyhtiöiden kanssa, joko kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen jätelajien osalta.

Taloyhtiöissä tulee sekajätteen lisäksi järjestää hyötyjätteiden erilliskeräys seuraavasti:

  • Biojäte1), kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli ja keräyspaperi, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa ja siinä on vähintään 5 asuinhuoneistoa.
  • Biojäte1) jos kiinteistö sijaitsee velvoitealueella, eli yli 10 000 asukkaan taajamassa ja siinä on vähintään 1 asuinhuoneisto. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jätehuoltokartasta voit tarkastaa, kuuluuko kiinteistösi 10 000 asukkaan taajama-alueeseen.

    1) Biojätteen erilliskeräyksen voi korvata kiinteistöllä tapahtuvalla biojätteen kompostoinnilla. Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Keräysvelvoitteet on määritelty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan antamissa jätehuoltomääräyksissä.

Tämän lisäksi voit liittyä hyötyjätteiden keräykseen vapaaehtoisesti, jos taloyhtiösi sijaitsee vapaehtoisen erilliskeräyksen alueella.