Kiinteistöllä kerättävät jätelajit

Kaikkien asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kunnan järjestämään jätehuoltoon. Taloyhtiöllä voi olla jätepiste, joka on tarkoitettu vain kyseisen taloyhtiön asukkaiden käyttöön. Jätteiden keräyksen voi kuitenkin yhtä lailla toteuttaa myös kimpassa naapuritaloyhtiön tai -taloyhtiöiden kanssa, joko kokonaisuudessaan tai vain tiettyjen jätelajien osalta.

Taloyhtiöissä tulee sekajätteen lisäksi järjestää hyötyjätteiden erilliskeräys seuraavasti:

Biojäte, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset, pienmetalli ja keräyspaperi, jos kiinteistö sijaitsee taajamassa ja siinä on vähintään 5 asuinhuoneistoa. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla syntyvä biojäte kompostoidaan kyseisellä kiinteistöllä. Biojätteen kompostoinnista tulee tehdä ilmoitus kunnan jätehuoltoviranomaiselle.

Biojäte viimeistään alkuvuoden 2024 aikana jos kiinteistö sijaitsee velvoitealueella, eli yli 10 000 asukkaan taajamassa ja siinä on vähintään 1 asuinhuoneisto. Keräyksen alkamisajankohdan, eli päivämäärän, johon mennessä erilliskeräysvelvoitteen piiriin kuuluvalla kiinteistöllä on oltava järjestettynä kompostointi tai tyhjennettävä biojäteastia, näet postiosoitehaulla Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) sähköisestä biojätekartasta.

Keräysvelvoitteet on määritelty Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan antamissa jätehuoltomääräyksissä.

Tämän lisäksi voit liittyä hyötyjätteiden keräykseen vapaaehtoisesti, jos taloyhtiösi sijaitsee vapaehtoisen erilliskeräyksen alueella.

Mistä tiedän, kuuluuko taloyhtiöni biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin? Mistä näen vapaehtoisen erilliskeräyksen alueen?

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan sähköisestä jätehuoltokartasta voit tarkistaa postiosoitteen perusteella, kuuluuko taloyhtiösi biojätteen erilliskeräysvelvoitteen piiriin. Samalta kartalta näet myös vapaaehtoisen erilliskeräyksen alueen. Eri karttatasot löydät kartan vasemmassa kulmassa olevan valikkopainikkeen kautta.