Toimiva jätetila ja astiat

Helppokäyttöinen ja turvallinen jätetila, kuten jätehuone tai jätekatos, on merkittävä tekijä sekä jätehuollon toimivuuden, että asumismukavuuden kannalta. Hyvin suunniteltua ja hoidettua jätetilaa on miellyttävää ja turvallista käyttää, sekä asukkaan että jätteenkuljettajan kantilta katsottuna. Jätetilojen suunnittelussa on myös otettava huomioon kunnalliset jätehuoltomääräykset sekä rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaisten antamat ohjeet ja määräykset.

Jätetilan mitoitus tehdään kerättävien jätelajien, jätekertymän ja jäteastioiden tyhjennysvälin mukaan sekä siten, että astiat voidaan tyhjentää siirtämättä muita keräysvälineitä.

Sinua saattaa kiinnostaa:

 • Esteetön sisäänkäynti: ei kynnyksiä eikä rappuja
 • Hyvä valaistus
 • Kova, tasainen ja luistamaton pohja tai lattia
 • Riittävästi tilaa, myös sille että tulevaisuudessa saatetaan tarvita lisää jäteastioita
 • Selkeät opasteet eli lajitteluohjeita ja tarvittavia yhteystietoja
 • Oikein mitoitettu jäteastioiden määrä ja tyhjennystiheys
 • Harkitusti sijoitetut jäteastiat: useimmin tyhjennettävät kannattaa sijoittaa etualalle
 • Riittävän leveä oviaukko, vähintään 150 cm
 • Ovea auki pitävä mekanismi
 • Mielellään lukittava ovi, mutta se ei ole pakollinen
 • Puhdistaminen suunniteltu helpoksi, vesipiste ja viemäri on hyvä olla
 • Hyvä ilmanvaihto
 • Varastointitilaa välineille, jotka on tarkoitettu vain jätetilan kunnossapitoon

Jätepisteen sijoittaminen

Huomioi riittävä paloturvallinen etäisyys rakennuksista sekä naapuritontin rajoista, se on vähintään 8 m. Jätetilaa ei tule sijoittaa lähelle kiinteistön ilmanottoaukkoja, eikä liian lähelle leikkipaikkaa tai oleskelualuetta. Tyhjennyksen pitää olla mahdollisimman turvallinen toimitus sekä tyhjentäjälle, että asukkaille. Parasta on, jos jäteauton ei tyhjennyksen yhteydessä tarvitse peruuttaa. Etukuormattavat säiliöt ja syväkeräysjärjestelmät tulee sijoittaa niin, että nostoauto pääsee aivan säiliön tuntumaan. Käsin siirrettävien astioiden tyhjennysauton on päästävä alle 10 metrin päähän jätepisteestä. Hyvä valaistus jätepisteellä ja sen ympäristössä tulee varmistaa.

Jäteastioiden hankinta

Kiinteistönhaltija vastaa jätteen keräysjärjestelmään sopivien jäteastioiden hankinnasta. Tiedon kiinteistöllä kerättävistä jätelajeista löydät jätehuoltomääräyksistä tai taloyhtiöille suunnatulta-sivultamme.

Käsin siirrettävien astioiden tulee olla kannellisia ja pyörällisiä. Siirrettäviä astioita voi vuokrata huolettomasta astiapalvelustamme, etukuormaus- ja syväkeräyssäiliöt löytyvät vapailta markkinoilta.

Taloyhtiön ohjeellinen jäteastiatarve

Olemme laskeneet eri kokoisille taloyhtiöille tarvittavien jäteastioiden määrän ja niiden tyhjennysvälit. Jätemäärään vaikuttaa asukkaiden määrän lisäksi myös asuntojen käyttöaste ja -tarkoitus. Paras ratkaisu syntyy usein kokeilemalla ja tyhjennysvälejä voi muuttaa, jos jokin astia täyttyykin nopeammin kuin aluksi on suunniteltu. Tästä laskurista näet helposti suuntaa-antavat astiamääräsuositukset tyhjennysväleineen.


Taloyhtiöille, joissa on yli 60 asukasta, suosittelemme pyörällisten jäteastioiden sijaan syväkeräysjärjestelmää.