Jätehuoltopalvelusi kartalla

Tarkista sähköisestä kartasta, mitä jätteitä kiinteistölläsi tulee kerätä

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan ja Lounaistiedon ylläpitämän sähköisen jätehuoltokartan avulla jätehuollon asiakkaiden on entistä helpompaa selvittää yksityiskohtaisesti ja luotettavasti oman kiinteistönsä sijaintialueella järjestettävät jätehuoltopalvelut sekä niihin liittyvät velvoitteet ja jätehuollon järjestämisvaihtoehdot. Löydät jätehuoltokartan käyttöohjeet tämän sivun lopusta.

Jokaisella asuinkiinteistöllä tulee olla järjestettynä sekajätteen keräys. Tämän lisäksi yli 10 000 asukkaan taajamassa jokaisella asuinkiinteistöllä tulee järjestää biojätteen erilliskeräys, lue lisää täältä. Taajama-alueella kiinteistöissä, joissa on viisi (5) tai yli viisi asuinhuoneistoa, tulee lisäksi järjestää erilliskeräys lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten osalta.

Jätehuoltokartalta jokainen voi itse tarkistaa muun muassa, kuuluuko oma kiinteistö taajama-alueeseen tai yli 10 000 asukkaan taajamaan. Tilastollinen taajamamäärittely pohjautuu seurantajärjestelmän (YKR) mukaiseen taajamarajaukseen. Rajaus perustuu 250X250 metrin ruudukkoon ja siinä otetaan huomioon asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. YKR-taajamarajaus ei siis noudata kunta- tai kiinteistörajoja, vaan on laskennallinen alue. Tästä syystä asuinkiinteistö voi kuulua yli 10 000 asukkaan taajamaan kunnassa, jossa ei ole edes 10 000 asukasta.

 • Jätehuoltokartta löytyy tästä linkistä.
 • Voit etsiä kiinteistöjä vasemmasta yläkulmasta löytyvällä paikkahaulla joko osoitteen tai kiinteistötunnuksen avulla.
 • Valitse karttatasot näkyviin painamalla kolmea päällekkäistä vinoneliötä esittävää kuvaketta. Tasojen merkitys on kuvattu alla:
  • Vapaaehtoisen erilliskeräyksen alue = Kiinteistölle voi tilata sekajätetyhjennysten lisäksi biojätteen, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkausten keräyksen.
  • Taajamat = Viisi (5) tai yli viisi huoneistoa käsittävien kiinteistöjen on erilliskerättävä biojäte, lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset. Sekajätteen tyhjennysväli pisimmällään ilman biojätteen erilliskeräystä tai kompostointia neljä (4) viikkoa.
  • Yli 10 000 asukkaan taajamat = Kaikissa asuinkiinteistöissä on sekajätteen lisäksi joko kompostoitava tai tilattava biojäteastian tyhjennyspalvelu.
  • Sekajätteen aluekeräysalue = Alueella ei järjestetä sekajätteen kiinteistökohtaista keräystä, vaan jätteet on toimitettava LSJH:n ylläpitämiin aluekeräyspisteisiin.
  • Samasta valikosta voit valita näkyviin myös kiinteistöjen rajat ja rakennustunnukset.
 • Klikkaamalla hiirtä kartalla asuinrakennuksen päällä, saat näkyviin kyseistä kiinteistöä koskevia jätehuoltomääräysten velvoitteita. Velvoitteet on nimetty karttatasojen mukaisesti.